Teach First Danmark

Teach First Danmark har lavet en SCIENCE-strategi der har haft til hensigt at styrke elevers interesse og kompetencer inden for matematik og naturvidenskab. Det skulle ske gennem engagerede lærere med højt fagligt niveau.

For få unge i Danmark gennemfører en uddannelse inden for matematik og naturvidenskab. Dette er et problem i forhold til at sikre den fremtidige arbejdskraft med kompetencer, der matcher erhvervslivets behov. Derfor lancerede Teach First i 2016-2019 en strategi, som fokuserede på at hjælpe folkeskoler med at sikre flere kvalificerede STEM-lærere til at løfte fagligheden i folkeskolen mm.

Industriens Fond bevilligede 3,87 mio. kr. for den første projektperiode 2016-2019, hvilket har resulteret i ca. 200 rekrutteret lærere med en universitetsbaggrund til i alt 66 folkeskoler, hvoraf 25% har en naturfaglig baggrund og, hvoraf ca. 70% efter endt Teach-First forløb har opnået undervisningskompetence i mindst ét STEM-fag i folkeskolen.

Projektet har desuden rekrutteret faglig dygtige kandidater med høje karaktersnit, og der har generelt været stor tilfredshed med kandidaterne blandt aftagene på skolerne. Således har 97% af skolelederne oplevet, at Teach First-lærere styrker elevernes faglighed, ligesom det vurderes, at Teach-First lærerne har haft en positiv indvirkning på udviklingen af undervisningen på skolerne.

Med afsæt i de gode resultater med projektet har Industrien Fond støttet en forlængelse af projektet for perioden 2020-2022. Denne gang med  6.7 mio. kr., som skal sikre endnu flere  rekrutterede Teach-First lærere samt at endnu flere kommuner/skoler ansætter Teach-First lærere i socialt udsatte områder.
 

METODE

Strategien omfatter, at Teach First Danmark målrettet rekrutterer kompetente og fagligt stærke naturvidenskabelige universitetsuddannede til at blive lærere i folkeskolen. Dette bliver gjort ved, at hver enkelt rekrut deltager i et program, der omfatter et seks uger langt sommerakademi og dernæst praktisk oplæring som fuldtidsansat lærer sideløbende med en teoretisk kvalificering gennem meritlæreruddannelsen på professionshøjskolen Metropol under kontinuerlig supervision og evaluering.

Gennem hele forløbet bliver den enkelte rekrut således fulgt af en mentor med solid lærerfaglig baggrund, som følger op og giver feedback på undervisningen. Derudover gennemgår læreren et ledelsesprogram, som bliver tilrettelagt i samarbejde med en virksomhed og andre aktører.

Projektet videreudvikling af programmet vil foregå inden for fire aktivitetsområder:

1. Skalering af kommunikations- og kampagneaktiviteter for at tiltrække flere kvalificerede lærere
    med STEM-baggrund
2. Skalering af rekrutteringsaktiviteter til udvælgelse og optagelse af flere kvalificerede lærere, der
    kan varetage STEM-undervisning
3. Skalering og udvikling af samarbejde med flere
    kommuner og udbygning af nuværende kommunale samarbejder
4. Skalering og videreudvikling af program, der understøtter STEM
 

MÅLSÆTNING

Projektet forventer at den seneste bevilling medfører et optag af Teach-First lærere på mellem 170-230 samt et løft af andelen af Teach-First lærere med en STEM baggrund på henholdsvis 35 %, 39 % og 43 % for de tre år (2020-2022), hvilket over årene udgør en stigning på 15 % (til sammenligning lå andelen på 25 % i pilotprojektet).

Desuden forventes en stigning i andelen af Teach-First lærere, der har undervisningskompetence og underviser i minimum ét STEM-fag fra 70 % til 80 %, i løbet af de tre år.

Derudover er det centrale succeskriterier, at elever undervist af Teach-First lærere oplever en stigende interesse i naturfag, og at 100 % af skolelederne, der ansætter en Teach-First lærer, tilkendegiver tilfredshed med det faglige niveau og anbefale andre at ansætte en Teach-First lærer. Yderligere skal i gennemsnit 80 % af Teach-First lærerne fra hver årgang af de tre år (2020-2023) fortsat være ansat og undervise i folkeskolen et år efter, de dimitterer.

Om projektet

Projektnavn:
Teach First Danmark

Projektejer:
Teach First Danmark

Tid:
2016-2019
2020-2022

Støttet med:
10,6 mio. kroner

Hjemmeside:
http://teachfirst.dk/

AFSLUTTENDE RAPPORT

Pilotprojektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Jesper Bergmann
CEO
Telefon: 41 12 27 38
Mail: jesper.bergmann@teachfirst.dk

Industriens Fond:
Morten Mommsen
Projektleder
Telefon: 33 37 62 09
Mail: mm@industriensfond.dk