Teach First Danmark

Teach First Danmark har lavet en SCIENCE-strategi der vil styrke elevers interesse og kompetencer inden for matematik og naturvidenskab. Det skal ske gennem engagerede lærere med højt fagligt niveau.

For få unge i Danmark gennemfører en uddannelse inden for matematik og naturvidenskab. Dette er et problem i forhold til at sikre arbejdskraft med kompetencer, der matcher erhvervslivets behov. Derfor er det vigtigt, at uddannelsesinstitutionerne kan levere den fornødne viden til de studerende, så de faglige kompetencer løftes.

Projektets formål er derfor at gennemføre den science-strategi som Teach First har lagt for perioden 2016-2019. Strategien skal danne rammerne for, at Teach First Danmarks nuværende forberedelses- og læringsprogram tones til yderligere at styrke undervisningen i matematik og naturvidenskab.
 

METODE

Strategien omfatter, at Teach First Danmark målrettet vil rekruttere kompetente og fagligt stærke naturvidenskabelige universitetsuddannede til at blive lærere i folkeskolen. Dette gøres ved, at hver enkelt rekrut deltager i et program, der omfatter et seks uger langt sommerakademi og dernæst praktisk oplæring som fuldtidsansat lærer sideløbende med en teoretisk kvalificering gennem meritlæreruddannelsen på professionshøjskolen Metropol, kontinuerlig supervision og evaluering.

Gennem hele forløbet følges den enkelte rekrut således af en mentor med solid lærerfaglig baggrund, som følger op og giver feedback på undervisningen. Derudover gennemgår læreren et ledelsesprogram, som bliver tilrettelagt i samarbejde med en virksomhed og andre aktører.
 

MÅLSÆTNING

Den forventede effekt er, at 15.000 børn årligt forbedrer kompetencerne i matematik og naturvidenskab. Den væsentligste effekt på længere sigt er, at cirka 300 lærere fra Teach First Danmark tilegner sig nyeste viden inden for didaktik og metode i fagene, hvilket gentagne gange er påvist som en udfordring.

Projektet forventer at opnå følgende succeskriterier: 

  • 90 procent af de rekrutterede kan undervise i matematik.
  • Mere end 15.000 elever får årligt gavn af strategien i matematik og naturvidenskab.
  • Der skal komme flere lærere i folkeskolen med naturvidenskabelig baggrund og viden.
  • Flere udsatte skoler kan rekruttere veluddannede lærere til matematik og naturvidenskab.
  • Viden om metoden udbredes til flere skoler og anvendes efter projektets afslutning.
  • Omkostningerne per rekrut og dermed per elev nedbringes.

Projektledelsen varetages af Teach First Danmark, og projektet gennemføres i samarbejde med partnerskoler, kommuner og professionshøjskolen Metropol.

Om projektet

Projektnavn:
Teach First Danmark

Projektejer:
Teach First Danmark

Tid:
2016-2019

Støttet med:
3,9 mio. kroner

Hjemmeside:
http://teachfirst.dk/

KONTAKT

Projektansvarlig:
Jesper Bergmann
CEO
Telefon: 41 12 27 38
Mail: jesper.bergmann@teachfirst.dk

Industriens Fond:
Terkel Riis-Jørgensen
Projektkoordinator 
Telefon: 33 37 62 05
Mail: trj@industriensfond.dk