Tænketanken Europa

Tænketanken skulle bidrage til en mere kvalificeret debat om det europæiske samarbejde.

Industriens Fond støttede i 2013 organisationerne DI - Dansk Industri og CO-industri med etableringen af Tænketanken Europa, samt den efterfølgende drift frem til 2016. Tænketanken havde til formål at styrke den europapolitiske debat i Danmark. Eftersom dansk erhvervsliv i høj grad afhænger af sine europæiske naboer, så besluttede Industriens Fond at støtte tænketankens arbejde i yderligere tre år fra 2017 til og med 2019.
 

Metode

Tænketanken skulle bidrage med nye, solide analyser og anden relevant information i forbindelse med store begivenheder i Europa. Tænketanken var aktiv i forbindelse med eksempelvis europæiske folkeafstemninger, men også helt generelt i forbindelse med valg til Europaparlamentet og lignende.

Det var hensigten, at tænketanken ville skabe øget viden og information om EU og Europa, og dermed kvalificere den danske debat på området. Tænketanken skulle arbejde uafhængigt af de stiftende organisationer og tænketanken havde derfor sit eget sekretariat og en dertilhørende direktør. Det var dem der stod for det daglige arbejde med analyser og debatter om aktuelle emner.

Man kan besøge tænketanken på dens egen hjemmeside. Her findes der yderligere information om undersøgelser, hensigter og tænketankens arbejde og aktiviteter.

Tænketanken Europa modtog i 2020 en ekstra bevilling på 1,3 mio. kr. i forbindelse med fonden genstartNU.dk initiativ til projektet GenstartEU.

Om projektet

Projektnavn:
Tænketanken Europa

Projektejer:
DI - Dansk Industri
CO-industri

Tid:
2013 - 2019

Støttet med:
6,0 mio kroner (2013-2016)
6,0 mio kroner (2017-2019)

Hjemmeside:
www.thinkeuropa.dk

Kontakt

Projektansvarlig:
Lykke Fris
Direktør
Telefon: 33 13 07 30
Mail: lykke@thinkeuropa.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Anders Wils
Direktionskonsulent
Telefon: 33 37 62 33
Mail: aw@industriensfond.dk