Tænketanken Europa

Tænketanken skal bidrage til en mere kvalificeret debat om det europæiske samarbejde.

Industriens Fond støttede i 2013 organisationerne DI - Dansk Industri og CO-industri med etableringen af Tænketanken Europa, samt den efterfølgende drift frem til 2016. Tænketanken har det formål at styrke den europapolitiske debat i Danmark. Eftersom dansk erhvervsliv i høj grad afhænger af sine europæiske naboer, så har Industriens Fond besluttet at støtte tænketankens arbejde i yderligere tre år fra 2017 til og med 2019.
 

Metode

Tænketanken skal bidrage med nye, solide analyser og anden relevant information i forbindelse med store begivenheder i Europa. Tænketanken er aktiv i forbindelse med eksempelvis europæiske folkeafstemninger, men også helt generelt i forbindelse med valg til Europaparlamentet og lignende.

Det er hensigten, at tænketanken vil skabe øget viden og information om EU og Europa, og dermed kvalificere den danske debat på området. Tænketanken skal arbejde uafhængigt af de stiftende organisationer og tænketanken har derfor sit eget sekretariat og en dertilhørende direktør. Det er dem der står for det daglige arbejde med analyser og debatter om aktuelle emner.

Man kan besøge tænketanken på dens egen hjemmeside. Her findes der yderligere information om undersøgelser, hensigter og tænketankens arbejde og aktiviteter.

Om projektet

Projektnavn:
Tænketanken Europa

Projektejer:
DI - Dansk Industri
CO-industri

Tid:
2013 - 2019

Støttet med:
6,0 mio kroner (2013-2016)
6,0 mio kroner (2017-2019)

Hjemmeside:
www.thinkeuropa.dk

Kontakt

Projektansvarlig:
Lykke Fris
Direktør
Telefon: 33 13 07 30
Mail: lykke@thinkeuropa.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Anders Wils
Direktionskonsulent
Telefon: 33 37 62 33
Mail: aw@industriensfond.dk