Ti urbantech-iværksættere er klar til nye eventyr

02.07.2019

Ti iværksætter-virksomheder, med fokus på bymæssige innovationer, udgør deltagerfeltet i det nye danske udviklingsforløb Urbantech Accelerator Program.

Fra energiproducerende vinduer til geotekniske analysesystemer. Ideerne spænder vidt blandt de 10 startups, der er udvalgt til det nye innovations- og acceleratorprogram Urbantech Accelerator Program.

Iværksætter-virksomhederne er udvalgt - af blandt andre Velux, COWI og EWII - i kølvandet på en tre måneders ansøgningsperiode og godt 400 ansøgninger fra danske og internationale startups. De 10 udvalgte iværksættervirksomheder er de første deltagere i Urbantech Accelerator Program, der er et iværksætterprogram for verdens mest lovende, nye og innovative teknologivirksomheder. Programmet har til formål at styrke udviklingen af tech-baserede løsninger til bæredygtigt byggeri og byudvikling.

Innovation og bæredygtighed er en vigtig del af vores DNA og for at understøtte dette, vil vi gerne i højere grad give mulighed for at vores selskaber, herunder bl.a. VELUX, kommer endnu tættere på startupvirksomheder og miljøet heromkring,” siger Mads Kann-Rasmussen, der er CEO i VKR Holding.

Gennem partnerskaber med en række danske virksomheder er det ambitionen, at programmet over de næste tre år skal bidrage til udviklingen af nye teknologiske løsninger til fremtidens byer. Målet er, at programmets fokus på digitale løsninger skal gøre byggeri mere effektivt, bygninger og energisystemer mere fleksible, offentlige byrum mere multifunktionelle, eller byer mere CO2-besparende. Det hele koblet med den danske tradition for at sætte brugerne og borgerne i centrum med fokus på livskvalitet. Inde såvel som ude.

Hver uge flytter mere end tre millioner mennesker ind til de store byer verden over. Det skaber store udfordringer og behov for nye innovative løsninger. Med deltagelse i Urbantech Accelerator Program vil vi gerne være med til at støtte op om udviklingen af nye bæredygtige, digitale løsninger og samtidigt blive inspireret af de udviklingsmiljøer som findes omkring startup-virksomheder,” siger Lars-Peter Søbye, der er CEO i COWI.

Urbantech Rainmaking Realdania Velux COWI EWII Industriens Fond konkurrenceevne
Lars-Peter Søbye, der er CEO i rådgivningsvirksomheden COWI, har været i dialog med mange af iværksætterne i Urbantech-programmet.

Og netop det innovative og bæredygtige islæt hilses velkommen i energisektoren, hvor ambitionerne også er høje.

Digitalt integrerede løsninger i byggeriet er nødvendige for at sikre omstillingen til vedvarende energikilder. Fleksibilitet i energisystemet er en nødvendighed for at matche forbrug og produktion uden anvendelse af fossile brændsler,” siger Lars Bonderup Bjørn, der er adm. direktør i EWII.

Urbantechs ambition er at koble danske styrkepositioner inden for arkitektur, design og byudvikling med international ekspertise, teknologisk innovation og forretningsudvikling. Derfor er programmet skabt i et samarbejde mellem private virksomheder og de førende institutioner på de respektive områder, der alle bidrager til at give de udvalgte startups et intenst og skræddersyet accelerationsforløb. Programmet har desuden etableret et stærkt netværk af mentorer og investorer.

Et ambitiøst iværksætterprogram kan tiltrække talenter til Danmark, og det er et skridt i den rigtige retning i forhold til at få opbygget et dansk økosystem med fokus på intelligente byløsninger. I programmet faciliteres mødet mellem aktører i sektoren, og når virksomheder, vidensinstitutioner og myndigheder samarbejder, så kan det føre til gode resultater for alle parter. Målet er at skabe et konkurrencedygtigt UrbanTech-miljø i Danmark,” siger Thomas Hofman-Bang, adm. direktør i Industriens Fond og peger på, at Danmark allerede står stærkt grundet gode erfaringer inden for eksempelvis bæredygtighed, velfærd, cleantech, datahåndtering og infrastruktur.

Programmet giver de udvalgte startups et intenst og skræddersyet accelerationsforløb. De 10 deltagende startups skal skalere deres forretning og dermed være med til at fremme udviklingen af fremtidens bæredygtige byer, både globalt og inden for Danmarks grænser.

Jeg glæder mig til at se hvilke resultater der kommer ud af denne første fase af Urbantech-programmet. Målet er, at de løsninger, de ti startups får hjælp til at udvikle, i sidste ende skal være til gavn for byer i Danmark og resten af verden, men også at danske virksomheder i byggebranchen får ny inspiration,” siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania.

Den samlede indsats skal også understøtte den endnu større ambition med Urbantech. Nemlig at forstærke Danmarks internationale position som frontløber i at skabe bæredygtige byer gennem et stærkt økosystem - en ambition som bakkes op med støtte fra foreningen Realdania og Industriens Fond.

Dansk erhvervsliv er stærkt repræsenteret i projektet gennem virksomhederne COWI, VELUX og EWII, der alle engagerer sig kraftigt i projektet og investerer både penge og tid i programmet. De veletablerede virksomheder skal i samspil med egne forretningsenheder arbejde med de udvalgte iværksættere for at videreudvikle både teknologi og forretning.

Urbantech Rainmaking Realdania Velux COWI EWII Industriens Fond konkurrenceevne
Der er allerede udvekslet mange erfaringer gennem Urbantech-programmet. Her er det Rasmus Bjørn Dahl fra Rainmaking og Cristian de Santos fra Saalg.

Iværksætterne vil desuden få mulighed for at arbejde hjemme hos programmets partnere med henblik på at udforske konkrete pilotprojekter i stil med den tilgang man i sin tid så i projekter som SpinIN og SpinIN 2.0, der også fokuserede på etablerede virksomheders samarbejde med iværksættere, der fysisk flyttede ind hos de erfarne virksomheder.

Med til at skabe de optimale rammer i Urbantech Accelerator Programme er også en række aktører med tæt tilknytning til byggeriet og arkitekturen i Danmark. Det er blandt andre BLOXHUB, Dansk Design Center, Dansk Arkitektur Center og Amazon Web Services, der sammen med Rainmaking bringer forløbet til live.

Besøg projektet

Urbantech Accelerator Program skal skabe et konkurrencedygtigt og attraktivt urbantech-miljø i Danmark. Læs mere om projektet her.

De 10 udvalgte

Som led i projektet er 10 udvalgte iværksætter-virksomheder nu klar til at indgå i tæt samarbejde med partnerkredsen bag projektet. Besøg projekterne her.

PARTNERKREDS

Projektet gennemføres i samarbejde med en række stærke aktører inden for byggeriet i Danmark. De kan besøges her.

MERE INFO

Ønskes yderligere information om Urbantech Accelerator Program, så kan fondens sekretariat kontaktes.

Ole Østrup
Formidlingschef
Mobil: 23 80 06 60
Mail: oos@industriensfond.dk