VSA-projektet

Virksomheder skal samarbejde om at skabe øget udbud af efterspurgt faglært arbejdskraft gennem et strategisk uddannelsesmæssigt løft af allerede ansatte og af nyankommne flygtninge

Omdrejningspunktet for projektet er, at virksomheder selv afhjælper deres mangel på kvalificeret arbejdskraft. Dette ved at løfte allerede ansatte fra ufaglært til faglært og parallelt hermed benytte den frigjorte arbejdsplads til en opkvalificeringsmulighed for flygtninge. Formålet skal nås via et strategisk virksomheds- og uddannelsessamarbejde og ved mere målrettet brug af eksisterende offentlige ordninger.
 
En gruppe virksomheder, der - på tværs af brancher - oplever udfordringer i forhold til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. I projektet vil de dermed være med til at udvikle og afprøve en række forskellige forretningsmodeller, hvor der gennemføres en strategisk opkvalificering af allerede ansatte ufaglærte og ledige flygtninge til faglært og efterspurgt arbejdskraft. Hver virksomhed deltager med 2-8 elevpladser – i alt 32 personer, som efter afsluttet projektforløb vil være uddannet og kunne ansættes som faglærte industrioperatører.
 
Projektet ledes af MidtVask og gennemføres i samarbejde med Aarhus Kommune, Tradium Erhvervsskole og fem andre virksomheder (Grundfos, Systemfrugt, Carletti, Pressalit og Hospitalsenhed Midt). Derudover involveres Arbejdsmarkedskontoret Midt/Nord, Region Midtjylland, Integrationsnet og LærDansk Aarhus. 
 
 

METODE

Med udgangspunkt i virksomhedernes organisatoriske parathed og situation, vil projektet udvikle en forretningsmodel for hver virksomhed, hvor sammenhængen mellem uddannelse, job og vækst synliggøres. Der koordineres virksomhederne imellem med henblik på at kunne gennemføre fælles uddannelsesforløb. 
Herefter igangsættes selve opkvalificeringsforløbene, som består af 3 elementer: En intern virksomheds-forberedelse, hvor der fokuseres på samspillet på arbejdspladsen. To parallelt løbende opkvalificeringsforløb som for flygtningenes vedkommende består af kombineret danskundervisning og jobpraktik efter gældende kommunale ordninger og for allerede ansattes vedkommende af opkvalificering ift. ordblindeundervisning, IT, dansk og mangfoldighed. Og endelig to parallelt løbende og 2-årige uddannelsesforløb som industrioperatører.
 
Alle deltagere vil få en tidssvarende og fremtidssikret faglig uddannelse, der gør dem særdeles attraktive at ansætte i ordinære job i de deltagende virksomheder, og samtidig vil de fremstå som en stærk efterspurgt arbejdskraft for andre virksomheder både i og uden for de deltagende virksomheders specifikke brancher.
 
 

EFFEKT

Projektets forventer, at alle 32 deltagere (16 allerede ansatte medarbejdere og 16 flygtninge) gennemfører forløbet, og at alle er i ordinær beskæftigelse efter projektets ophør. Dermed er forventningen ligeledes, at de deltagende virksomheder vil få en tilgængelig, tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft, og opnå et dokumenterbart løft i effektiviteten. Det er desuden ambitionen, at der vil blive udviklet en funktionel og driftssikker forretningsmodel for hver virksomhed samt en generel forretningsmodel, der kan udbredes nationalt. 
 

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Virksomhedsdrevet strategisk arbejdsstyrkeudvikling (VSA-projektet)

Projektejer: 
MidtVask

Tid: 
2016 - 2019

Støttet med: 
4,4 mio. kroner

temaindkaldelse

Projektet udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse kaldet Vi Mangler Hænder. Læs meget mere om tiltaget her.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Pernille Lundvang
Vaskerichef
Telefon: 24 67 54 11 
Mail: pernlund@rm.dk

Michael Maagaard
Talent Manager
Telefon: 61 65 61 19
Mail: michael.maagaard@rm.dk   

Projektansvarlig Industriens Fond:
Nanna Nyholm
Projektleder
Telefon: 33 37 62 06
Mail: nn@industriensfond.dk