Verdensmål i virksomheder var på agendaen ved velbesøgt konference

15.05.2019

Danske virksomheder har over en bred kam fået øjnene op for FN’s 17 verdensmål. Men hvordan kan man arbejde med dem i dagligdagen, og hvad betyder de reelt for erhvervslivet?

Der tales meget om bæredygtighed. Og emner som fattigdom, sundhed, uddannelse, energi, klima, forbrug, retfærdighed og stærke institutioner fylder meget i menneskers liv overalt på kloden.

Selvsamme emner betyder også noget for erhvervslivet. Med vedtagelsen af FN’s 17 verdensmål står virksomheder verden over nemlig med et udspecificeret afsætningskatalog i hånden. Hvor skal kloden hen, hvordan gøres det i praksis og hvad kan den enkelte virksomhed bidrage med i den henseende?

Men helt enkelt er det selvfølgelig ikke. Og virksomheder har forskellige forudsætninger og arbejdet med bæredygtighed udføres med vidt forskellige udgangspunkter. Men erhvervslivets interesse for bæredygtighedsmålene og ønsket om at bidrage fremgik tydeligt af konferencen ”Virksomhedernes Verdensmål”, der onsdag løb af stablen i København.

Cirka 200 virksomhedsfolk var samlet for at dele erfaringer og drøfte de muligheder og udfordringer, som mødes i erhvervslivet.

Udgangspunktet for konferencen var nogle af de projekter, som Industriens Fond har sat i søen sammen med Dansk Industri, UNDP og UN Global Compact. Heriblandt projektet Fra Filantropi Til Forretning, hvor virksomheder gennem en række værktøjer arbejder strategisk med bæredygtighedsmålene, og projektet SDG Accelerator, der fokuserer på produktinnovation og forretningsudvikling i SDG-regi.

Som deltagere i projekterne delte Hempel A/S, Ingemann Group, Kamstrup A/S og Plastix A/S ud af den viden og de erfaringer, som er opnået gennem projektforløbene. Blandt andet talte panelet om integration af bæredygtighedsparametre i virksomhedens processer, om brugen af verdensmålene som udgangspunkt for det strategiske arbejde på både kort og langt sigt, samt behovet for at indgå i nye partnerskaber.

Paneldeltagerne havde også taget nogle gode råd med til de mange tilhørere i salen. Blandt andet behovet for at SDG-indsatsen skal ind under huden på alle medarbejdere i organisationen og gøres til en målbar del af forretningen og virksomhedens værdikæde. Og at man helt overordnet skal tænke i forretningsmuligheder, og finde ud af hvor virksomhedens produkter og løsninger kan gøre en forskel og hvordan man sørger for at både virksomheden, kunder og samarbejdspartnere får noget ud af bæredygtighedsindsatsen. Også på bundlinjen.
 

Paneldebat og verdensmålsworkshops

Konferencens indledning blev formet af en paneldebat om hvordan bæredygtige virksomheder kan spille en rolle i det samfund de agerer i. Panelet bestod af Connie Hedegaard, bestyrelsesformand i CONCITO, Filippo Veglio, managing director hos World Business Council for Sustainable Development og Mauricio Graber, CEO for Chr. Hansen Holding A/S, og trekløveret havde mange gode pointer med henblik på blandt andet lovgivning, incitamentsstrukturer og lovgivning.


Der var mange interessante indlæg og debatter på scenen - alle med fokus på bæredygtighed, forretningsudvikling og verdensmålene. Her er det Connie Hedegaard og Mauricio Graber.

Konferencens operationelle højdepunkt var deltagernes egen involvering i fire forskellige workshops. Én om verdensmålene som innovationsmotor, én om verdensmålene som løftestang for internationalisering, én om verdensmålene som værktøj til at tiltrække de rette kompetencer og én om verdensmålene og den cirkulære økonomi.

Arbejdet i de fire workshops blev perspektiveret i plenum inden dette års vinder af SDG Pioneer, Charlotte Sølling fra MP Pension, med sit inspirerende bidrag til konferencen.


Sidste punkt på dagsordenen handlede blandt andet om hvordan yngre menesker ser på verdensmålene og bæredygtighedsudfordringen. Charlotte Sølling delte ud af sine erfaringer og betragtninger.

Selvom konferencen nu er slut, så fortsætter både debatten og det konkrete arbejde i erhvervslivet. På den måde skal erfaringer fra projekter og virksomheder komme flere til gavn og styrke danske virksomheders konkurrenceevne i en bred forstand.

En gruppe til diskussion af verdensmålene er blevet skabt på Linkedin. Her kan indlæg, erfaringer, oplæg og inspiration deles i et forum som er åbent for alle interesserede.

Projekterne

Konferencens omdrejningspunkt var de to projekter SDG Accelerator og Fra Filantropi Til Forretning. Besøg projekterne her.

Følg arbejdet

Erfaringer og værktøjer fra arbejdet med verdensmålene deles i gruppen 'Verdensmål og Virksomheder' på Linkedin. Gruppen kan besøges her.

Verdensmålene

Som en del af Industriens Fonds strategi italesættes arbejdet med FN's 17 verdensmål. Strategien kan læses her på fondens hjemmeside.

Gennem de seneste år har Industriens Fond iværksat en god håndfuld projekter, der beskæftiger sig indgående med verdensmålene.

Spørgsmål

Spørgsmål angående Industriens Fonds arbejde med verdensmålene, kan stilles til fondens sekretariat,

Ole Østrup
Formidlingschef
Telefon: 23 80 06 60
Mail: oos@industriensfond.dk