Nyt videnscenter for danske fonde

18.12.2017

En række af de største og mest uddelende fonde i Danmark er gået sammen om at etablere et nyt videnscenter, der skal øge informationsniveauet om fondene og deres virke.

Det nye videnscenter, der vil blive etableret i løbet af første halvår 2018, får til formål at øge kendskabet i offentligheden til de danske fonde og deres aktiviteter, samt formidle ny forskning om fondsrelevante emner.

Ønsket er, at centeret kan være med til at fremme grundlaget for en større forståelse af fondenes virke og dermed blive en vigtig informationskilde for dem, der ønsker mere information om fondene i Danmark.

En lige så vigtig opgave for videnscenteret bliver at forstærke vidensdelingen og erfaringsudvekslingen mellem fondene, der til tider samarbejder om konkrete initiativer og projekter. Centerets opgave bliver således at informere medlemmerne om lovgivningsmæssige spørgsmål, som for eksempel statistik, EU-regler, persondata, skat og almen fondslovgivning.

Bag initiativet til etableringen af Fondenes Videnscenter står 34 forskellige erhvervsdrivende og almennyttige fonde og filantropiske foreninger, som er blevet enige om formål og vedtægter for det nye videnscenter, der dog ikke skal fungere som en brancheorganisation og heller ikke skal være talsmand eller høringsberettiget for danske fonde.

Centerets bestyrelse består af Lars Hansen (Villum Fonden), Jesper Nygård (Realdania), Christian Hartvig (Poul Due Jensens Fond), Marianne Kofoed (Bevica Gruppen), Marianne Philip (Bitten & Mads Clausens Fond og Novo Nordisk Fonden), Sten Scheibye (Novo Nordisk Fonden, Knud Højgaards Fond og Industriens Fond), Anne-Marie Skov (Tuborgfondet) og Henrik Tvarnø (A.P. Møller Fonden).
 

Stiftende medlemmer

De stiftende medlemmer af Fondens Videnscenter består af i alt 34 forskellige erhvervsdrivende og almennyttige fonde og filantropiske foreninger:

 • 15. Juni Fonden
 • A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond
 • Augustinus Fonden
 • Bevica
 • Bikubenfonden
 • C.L. Davids Fond og Samling
 • Carlsbergfondet
 • Danfoss (Bitten & Mads Clausen Foundation)
 • Det Obelske Familiefond
 • Dreyers Fond
 • Egmont Fonden
 • Færch Fonden
 • Helsefonden
 • Hempel Fonden
 • Industriens Fond
 • Knud Højgaards Fond
 • Lauritzen Fonden
 • LEGO Foundation
 • Leo Foundation
 • Ludvig & Sara Elsass Fond
 • Lundbeckfonden
 • Nordea-fonden
 • Novo Nordisk Fonden
 • Ny Carlsbergfondet
 • Otto Mønsteds Fond
 • Poul Due Jensens Fond
 • Realdania
 • Rockwool Fonden
 • Spar Nord Fonden
 • Tryg Fonden
 • Tuborg Foundation – Tuborgfondet & Carlsbergs Mindelegat
 • Velux Fonden
 • Villum Fonden
 • Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

Centeret

I alt 34 forskellige erhvervsdrivende og almennyttige fonde og filantropiske foreninger har været med til at etablere det nye center.

Spørgsmål

Det nye videnscenter tager yderligere form i løbet af den første halvdel af 2018. Indtil centeret endeligt er etableret, så kan spørgsmål besvares ved at kontakte enten centerets bestyrelsesformand, Lars Hansen fra Villum Fonden, eller centerets næstformand, Jesper Nygård fra Realdania. De kan kontaktes gennem nedenstående.

Charlotte Korsager Winther
Kommunikationschef
Mail: ckw@veluxfoundations.dk
Telefon: 51 17 67 74

Pia Møller Munksgaard
Pressechef
Mail: pmm@realdania.dk
Telefon: 29 69 52 49