Den Formidlingsegnede Rapport

Fra denne side indsendes den formidlingsegnede rapport. Rapporten indsendes når et projekt afsluttes og fungerer som et samlende og dokumenterende værk. Når Industriens Fonds sekretariat har behandlet det indsendte materiale, bliver Den Formidlingsegnede Rapport lagt op under det pågældende projekt på Industriens Fonds hjemmeside. Hovedformålet med rapporten er at formidle projektets væsentligste resultater og viden til alle, der måtte være interesseret, herunder hjemmesidens besøgende samt virksomheder og organisationer med interesse for projektets tema.

Udover formalia og kontaktinformationer, så skal Den Formidlingsegnede Rapport også behandle følgende fire emner:

  • Indledning
  • Aktiviteter og Leverancer
  • Effekt
  • Forankring og Formidling

Afslutningsvist kan der vedhæftes relevante filer. Det kan være en model, et fotografi, en graf, en tabel eller andet relevant materiale. Af praktiske hensyn anbefaler vi, at teksten udfærdiges i ens eget tekstbehandlingsprogram. Vi anbefaler, at Den Formidlingsegnede Rapport holder sig under 10.000 anslag. Skulle der opstå spørgsmål undervejs, så kontakt Industriens Fond.