Ny temaindkaldelse om øget udbud af arbejdskraft gennem hurtigere integration

10.10.2015

Industriens Fond vil hjælpe flere flygtninge i job og afsætter op til 50 mio. kroner til formålet. Den nye temaindkaldelse skal bidrage til et øget udbud af arbejdskraft gennem hurtigere integration.

Industriens Fond har på baggrund af statsministerens appel til civilsamfundet om at understøtte integrationsarbejdet, afsat en ekstraordinær uddeling på op til 50 mio. kroner. Målet er at særligt nyankomne flygtninge kommer i private jobs, og dermed afhjælper den stigende mangel på særligt faglært, men også ufaglært arbejdskraft, som konstateres flere steder i landet. Hensigten er, at virksomheder og kommuner bringes tættere sammen, så problemet med manglende arbejdskraft i det private erhvervsliv kan løses.
 

Mangel på arbejdskraft

Dansk erhvervsliv efterspørger flere hænder. Mange steder i landet opleves der allerede en mangel på såvel ufaglært som faguddannet arbejdskraft, og udfordringen ventes at være stigende i de kommende år.

Vi hører om flaskehalse og virksomheder der må takke nej til nye værdifulde ordrer, fordi der ikke er folk nok til at tage fat. Det skal vi ikke acceptere, når der samtidigt er mange danskere, flygtninge og indvandrere, som er uden for arbejdsmarkedet. Kan vi få flere i disse grupper tættere på det private arbejdsmarked, og gerne i vedvarende beskæftigelse, så vil det være en gevinst for alle parter,” mener Sten Scheibye, der er bestyrelsesformand i Industriens Fond.
 

Appel til civilsamfundet er blevet hørt

Danmarks statsminister tog initiativ til et møde med civilsamfundet den 24. september 2015. På agendaen var integration, blandt andet som følge af den øgede strøm af flygtninge, der i disse uger, måneder og forventeligt år, ventes at ankomme til Danmark.

I kølvandet på mødet lancerer Industriens Fond derfor nu en ekstraordinær temaindkaldelse. Fonden har øremærket 50 mio. kroner og efterspørger projektinitiativer og idéer til, hvorledes særligt nyankomne flygtninge med opholdstilladelser kan komme hurtigere ind på det danske arbejdsmarked.

Det handler om at få en udfordring til at blive til en gevinst. Industrien efterspørger arbejdskraft alt imens tusindvis af mennesker kommer til Danmark. Formår vi, langt hurtigere end i dag, at gøre nyankomne flygtninge til en værdifuld del af arbejdsstyrken, gerne med det samme, så er vi kommet langt – både i forhold til konkurrenceevne og integration. Derfor har Industriens Fonds bestyrelse valgt ekstraordinært at løfte sit samlede uddelingsniveau i de kommende år,” siger Sten Scheibye, der er bestyrelsesformand i Industriens Fond.
 

Dialog hilses velkommen

Industriens Fond hilser ansøgninger fra flest mulige sider velkomne. Særligt er der dog en appel og et krav om, at der i projektejerskabet indgår mindst én kommune, samt private erhvervsvirksomheder. Fondens midler skal ikke erstatte offentlige midler der i dag anvendes inden for området.

Der anvendes allerede i dag mange offentlige ressourcer på integrationsarbejde, blandt andet sproguddannelser og løntilskudsordninger. Men det må også konstateres at indsatsen ikke tilstrækkeligt hurtigt bærer frugt. Det tager simpelthen alt for lang tid at skabe successer, og netop i de kommende år hvor der er øget efterspørgsel på arbejdskraft, er der muligheder som ikke må forspildes. Fonden ønsker med bidraget på 50 mio. kroner, at medvirke til, at der gennem nye aktiviteter kan bygges bro mellem offentlige myndigheder og private virksomheder. Fonden forestiller sig blandt andet at midlerne kan anvendes til at udvikle nye metoder til faglige uddannelser, finansiere nye former for mentorforløb og afhjælpe private virksomheders erfaringer med tunge eller uhensigtsmæssige procedurer,” siger Mads Lebech, der er adm. direktør i Industriens Fond.
 

Effekt og vidensdeling

Industriens Fond lægger vægt på, at der opstilles effektmål i de enkelte projekter og at de nyskabende idéer og partnerskaber kan eksekveres hurtigt. Derudover skal tiltagene kunne rulles bredere ud over hele landet, hvis de viser sig at være succesfulde.

Temaindkaldelsen

Industriens Fonds nye temaindkaldelse handler om at øge udbuddet af arbejdskraft gennem hurtigere integration.

Tidligere temaer

Industriens Fond afholder med jævne mellemrum temaindkaldelser hvor Fonden stiller skarpt på et bestemt emne. Her på hjemmesiden kan man læse om tidligere temaindkaldelser.

Statsministeren

Industriens Fonds temaindkaldelse udspringer blandt andet af Statsministerens møde med civilsamfundet, afholdt den 24. september på Marienborg.

"Det er positivt, at der er sket et ryk i samfundet de seneste uger, hvor mange gode viljer er sat fri. Jeg glæder mig over initiativet fra Industriens Fond. Jeg glæder mig over de virksomheder, der har meldt ud, at de vil give plads til et konkret antal flygtninge. Og jeg glæder mig til, at endnu flere påtager sig et ansvar for at forbedre integrationen," sagde Statsministeren blandt andet til Berlingske i forbindelse med offentliggørelsen af Industriens Fonds tiltag.

kontakt

Spørgsmål om temaindkaldelsen kan stilles til Industriens Fonds sekretariat.

Nanna Nyholm
Projektleder
Telefon: 33 37 62 06
Mail: nn@industriensfond.dk

Ligeledes kan sekretariatet kontaktes for uddybende kommentarer fra Fondens bestyrelsesformand eller direktion.

Ole Østrup
Formidlingsansvarlig
Telefon: 23 80 06 60
Mail: oos@industriensfond.dk