ATU’s talentarbejde

Projektets involvering af erhvervslivet i ATU’s talentarbejde skal styrke ATU's talentprogram.

Akademiet for Talentfulde Unge (ATU) er et ekstra tilbud til de gymnasieelever, som gerne vil lære mere i fællesskab med andre vidensentusiaster. Industriens Fond har støttet Akademiet for Talentfulde Unges talentarbejde, så industri og erhvervsliv i højere grad involveres i arrangementer og forløb afholdt af akademiet. ATU har ellers hidtil haft de faglige miljøer på universiteterne som sit omdrejningspunkt, men har med dette projekt udvidet aktiviteterne til også at involvere industrien og erhvervslivet i talentudviklingen.

Helt konkret har projektet arbejdet med en række tiltag som skulle flytte talentprogrammet og gøre det endnu bedre og mere virksomhedsnært:

  • Udvikle aktiviteter til ATU’s talentprogram, hvor virksomheder medvirker med ekspertise og viden
  • Etablere nye kontaktflader mellem virksomheder og elever, herunder en mentorordning
  • Opsamle og videregive viden omkring samarbejdsmodellerne mellem gymnasierne og virksomhederne

Om projektet

Projektnavn:
ATU’s talentarbejde

Projektejer:
Akademiet for Talentfulde Unge

Tid:
2011 - 2015

Støttet med:
1,2 mio. kroner

Website:
www.ungetalenter.dk

Kontakt

Projektansvarlig:
Nynne Afzelius
Sekretariatschef
Telefon: 26 45 65 51
Mail: nynne@ungetalenter.dk

Industriens Fond: 
Ole Østrup
Formidlingsansvarlig 
Mail: oos@industriensfond.dk 
Telefon: 33 37 62 08