AU Digital Innovation Festival 2019

Projektet havde til hensigt at etablere nye relationer og stærkere bånd mellem industrien og universitetet med henblik på udviklingen af nye innovationsprojekter til styrkelsen af dansk konkurrenceevne og jobskabelse.

Industriens Fond støttede en række konkrete aktiviteter i forbindelse med AU Digital Innovation Festival. Festivalen er et digital netværks arrangement etableret i 2016, som hvert år samler optil 1500 studerende, forskere og virksomhedsrepræsentanter til en række nye og eksisterende aktiviteter i Aarhus hen over en uge i april.

Formålet med innovationsfestivalen var at udvikle stærke relationer mellem AU og industrien med henblik på at bygge bro og iværksætte partnerskaber om flere (højteknologiske) innovationsprojekter og tilvejebringelse af ny viden indenfor relevante digitale områder til gavn for både Industrien og forskning på AU. Mange af temaerne for årets festival var temaer, som Fonden selv har søsat projekter indenfor. Eksempelvis big data og blockchain.

Industriens målgruppen var forskning-, udviklings- og innovationsansvarlige, personer der arbejdede med rekruttering, og specialister der ønskede ny viden indenfor det digitale område. Fra universitetet er det forskere og studerende, der arbejdede med digital udvikling.

Projektet blev udført af Aarhus Universitet i partnerskab med Institut for Datalogi, Ingeniørhøjskolen Aarhus, Institut for Ingeniørvidenskab og Institut for Kommunikation og Kultur.

Projektet er nu afsluttet og erfaringer og resultater kan læses i projektets afsluttende rapport.
 

METODE

Projektet bestod af tre hovedaktiviteter:

  • Vidensworkshops. 6-12 workshops der fokuserede på et af de store digitale tema såsom Industri 4.0, blockchain, kunstig intelligens etc. Og som kan give indblik i muligheder og udfordringer ved industriens omstilling til disse en eller flere af trends.
     
  • Digital innovationskonference. 250-350 deltog i en konference med prominente key-note talere og fra industrien samt parallelsessioner, hvor både repræsentanter fra industrien og eksperter/forskere holdte indlæg og deltog i paneldebat.
     
  • Åben Katrinebjerg Et åbent hus arrangement, skabte dialog mellem konferencens og festivalens deltagere på tværs af industri, forskningsmiljø og studerende for at sikre potentielle netværk og partnerskaber med udgangspunkt i konferencens og workshoppens temaer.
     

EFFEKT

Projektet havde til hensigt at skabe nye samarbejdspartnere mellem virksomheder, forskere og studerende, og bibringe nyskabende viden og kompetencer til løsning af konkrete digitale problemstillinger i Industrien. Innovationsfestivalen skulle føre til nye projektsamarbejde, praktikforløb og ansættelser og øge innovationsniveauet og derigennem løfte Danmarks internationale konkurrenceevne.


 

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
AU Digital Innovation Festival 2019

Projektejer:
Aarhus Universitet

Tid:
2019

Støttet med:
350.000 kroner

Website:
www.digitalinnovationfestival.dk

Projektpartnere

Projektet udføres af Aarhus Universitet i samarbejde med række danske aktører. Besøg dem herunder.

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Kaj Grønbæk
Institutleder
Telefon: 21 49 56 34
Mail: kgronbak@cs.au.dk

Industriens Fond:
Morten Mommsen
Projektleder
Telefon: 33 37 62 09
Mail: mm@industriensfond.dk