Børnenes Universitet

Projektet skulle imødegå fremtidens mangel på ingeniører og andre med en teknisk naturvidenskabelig uddannelse. Det blev gjort ved dels at afholde selve arrangementet Børnenes Universitet, dels ved at involvere folkeskolen.

Børnenes Universitet blev afholdt den 22. november 2014 på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Lyngby. Baggrunden for arrangementet var ønsket om, at flere børn og unge vil interessere sig for naturvidenskab og herunder imødegå fremtidens mangel på ingeniører og andre med en teknisk naturvidenskabelig uddannelse ved at uddanne sig netop i den retning. Projektet fokuserede således på at sætte ind allerede i grundskolen for at sikre at udviklingen går i den ønskede retning og at børn i folkeskolen præsenteres for og inspireres af den nyeste viden og teknologi.
 

Metode

Børnenes Universitet blev afholdt som et 1-dags arrangement, hvor børn fra tredje til sjette klasse tilbragte en dag med leg og undervisning på DTU. Dagen bestod af to arrangementer: et formiddags- og et eftermiddagsarrangement.

Programmet bestod af foredrag afholdt af en lille håndfuld forskere, efterfulgt af en række workshops med demonstrationer og eksperimenter udført for og af børnene. Arrangementerne blev tilrettelagt og afholdt af forskere og studerende fra DTU. Temaet for Børnenes Universitet 2014 var materialeforskning - det kan der ses mere om i denne video.

Ud over workshops og foredrag, har projektet udviklet en Materialekasse. Kassen fungerer som undervisningsværktøj, der kan bruges af folkeskolerne i deres undervisning.

Tanken har været at samle de bedst egnede idéer og eksperimenter fra dagen og udvikle en masse kasser, der i dag distribueres af de danske Centre for Undervisningsmidler, så den når ud til skoler i hele Danmark.

Materialekassen kan nu bestilles til brug i undervisningen og det gøres ved at besøge Centre For Undervisningsmidlers hjemmeside.

OM PROJEKTET

Projektnavn:
Børnenes Universitet

Projektejer:
DTU Fysik

Tid:
2014 -2016

Støttet med:
1,1 mio. kr.

Bestil kassen

Materialekassen er til rådighed for alle folkeskoler i Danmark og kan bestilles hos Centre For Undervisningsmidler.

Mere info

På arrangementets hjemmeside findes der flere oplysninger om Børnenes Universitet.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Anne Hansen
Projektleder
Telefon: 28 74 47 71
Mail: anne.hansen@fysik.dtu.dk

Industriens Fond: 
Ole Østrup
Formidlingsansvarlig 
Mail: oos@industriensfond.dk 
Telefon: 33 37 62 08