Besøgscenter for sundhed og velfærd

Projektet vil etablere et nationalt besøgscenter for sundheds- og velfærd, som skal styrke vækst i eksporten på sundheds- og velfærdsområdet.

Danske ydelser inden for forebyggelse, pleje, sundhed og velfærd efterspørges i stigende grad på det internationale marked. Erfaring viser dog, at når udenlandske topledere og beslutningstagere besøger Danmark, så har de sjældent den tid til rådighed, som det reelt kræver at blive introduceret til alle de danske produkter og løsninger, som ligger inden for de besøgendes interessefelt. Derfor må der ofte prioriteres, og det betyder at relevante løsninger eller produkter reelt vælges fra.

Projektet vil imødekomme problematikken ved at bygges et nationalt besøgscenter for sundheds- og velfærd, som skal fungere som et udstillingsvindue for transformationen af det danske sundhedsvæsen overfor udenlandske delegationer. Projektet ligger i kølvandet af en forundersøgelse fra 2018, der afklarede behovet for- og mulighederne i at etablere et besøgscenter.

Besøgscentret skal showcase de danske styrkepositioner inden for sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger og derigennem styrke brandingen af Danmark og tiltrække en større eksportfremmende interesse. Flere besøgende skal derudover give anledning til en dybere indsigt i det internationale marked og bidrage til udviklingen af nye innovative løsninger.

Målgruppen er udover danske virksomheder inden for sundheds- og velfærdsløsninger, de kommercielle og politiske beslutningstagere, der besøger Danmark som led i delegationsbesøg.

Projektet udføres af Healthcare Denmark i partnerskab med Erhvervsministeriet, Udenrigsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet, samt Danske Regioner, Region Syd, Dansk Erhverv, Dansk Industri og en række små og mellemstore virksomheder fra sundheds- og velfærdsteknologiområdet.
 

METODE

Projektet vil inkludere følgende tre elementer:

  • Et velkomstområde med en formidlingsfunktion, hvor besøget rammesættes, herunder med en introduktion til den danske sundhedssystem og OPI (Offentlig Privat Innovationssamarbejde). 
  • Et centralt formidlingsområde, hvor danske styrkepositioner formidles, bl.a. med udgangspunkt i virtuelle besøg på f.eks sygehuse, og hvor virksomhederne har mulighed for at være til stede for at præsentere deres løsninger. Der er her også mulighed for virtuelle virksomhedsbesøg, såfremt der ikke er mulighed for at besøge virksomheden. 
  • Et forankringsområde hvor delegationer via artefakter, som kan illustrere såvel et område som et virksomhedsprodukt, får adgang til konkrete cases fra det danske sundhedsvæsen og kundehistorier med direkte reference til virksomhederne. 

Besøgscentret skal indrettes i en eksisterende bygning i Forskerparken i Odense i tilknytning til WelfareTech, CoLab Denmark, Syddansk Sundhedsinnovationscenter, MedCom, Odense Universitetshospital og SDU med henblik på at skabe klyngesynergier og et komplet økosystem.
 

EFFEKT

Projektet har til hensigt at styrke dansk eksportværdi med 5 procent inden for sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger ved at etablere det innovative besøgscenter for præsentation af danske kompetencer. Centret skal bidrag til nyskabende branding af Danmark, og tiltrække 60 procent flere internationale delegationer. Den øgende interesse skal give grobund for skabelsen af ny viden der kan give anledning til udviklingen af nye produkter og øge dansk konkurrenceevne på det internationale marked. 
 

 

PROJEKTET

Projektnavn:
Besøgscenter for sundhed og velfærd

Projektejer:
Healthcare DENMARK

Tid:
2019-2022

Støttet med:
17,52 mio. kroner

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af Healthcare Denmark i samarbejde med række danske aktører.

Forundersøgelse

Læs mere om de resultater der lå til grunde for nærværende etableringen af nærværende projekt:

KONTAKT

Kontaktperson:
Hans Erik Henriksen
Direktør
Telefon: 30 45 67 35 
Mail: jov@teknologisk.dk 

Projektansvarlig Industriens Fond:
Morten Mommsen
Projektleder
Telefon: 33 37 62 09
Mail: mm@industriensfond.dk