Bestyrelse

Industriens Fonds øverste myndighed er bestyrelsen, som består af i alt seks medlemmer.

Sten Scheibye (formand)

Sten Scheibye (formand)
Direktør (mand, f. 1951)
Cand. scient., lic. scient., HD i Afsætning.

Bestyrelsesformand i Knud Højgaards Fond, Højgaard Ejendomme A/S, BioInnovation Institute. Senior Advisor i Novo Holdings A/S og medlem af bestyrelsen i ConvaTec plc.

Medlem af Industriens Fonds bestyrelse siden 2008 og senest genvalgt i 2020.

Ansættelsesforhold: -
 

Jesper Møller (næstformand)Jesper Møller (næstformand)

Direktør (mand, f. 1956)
HA, cand. merc.

Næstformand i Brøndbyernes IF Fodbold A/S.
Bestyrelsesformand i Thornæs Destilleri ApS.
Bestyrelsesmedlem i KFI Erhvervsdrivende Fond, Konsolidator A/S og i Fonden Ungdomsbureauet
Bestyrelsesmedlem i Fonden Ungdomsbureauet.
Formand for Den nationale Storebæltskomité.
Formand for Entrepreneurship Denmark.

Medlem af Industriens Fonds bestyrelse siden 2013 og senest genvalgt i 2019.

Ansættelsesforhold: -
 

Torben M. AndersenTorben M. Andersen

Professor (mand, f. 1956)
Lic.oecon, PhD

Bestyrelsesformand for ATP.
Bestyrelsesmedlem i blandt andet Politiken-Fonden, Aarhus Universitets Forskningsfond, Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S FEAS, DREAM og EPRN.
Formand for Grønlands Økonomiske Råd.
Medlem af Rockwool Fondens programkomité for forskning.

Medlem af Industriens Fonds bestyrelse siden 2014 og senest genudpeget i 2020.

Ansættelsesforhold: Aarhus Universitet.
 

Marie-Louise Bjerg

Marie-Louise Bjerg
CEO (kvinde, f. 1966)
Cand. polyt.

Bestyrelsesformand i Balyfa A/S.
Bestyrelsesformand i Brüsch Maskinfabrik A/S.
Næstformand Frederikssunds Gymnasium.
Bestyrelsesmedlem Rope Robotics ApS.
Bestyrelsesmedlem Henry og Mary Skovs Fond.
Bestyrelsesmedlem Colo Holding II ApS.

Medlem af Industriens Fonds bestyrelse siden 2018 og genvalgt 2021.

Ansættelsesforhold: -
 

Lisbet Thyge FrandsenLisbet Thyge Frandsen

CEO (kvinde, f. 1960)
Cand. polyt.

Bestyrelsesmedlem i NINE A/S.
Bestyrelsesmedlem i Niras A/S. 
Medlem af tænketanken DEA’s Board
Medlem af ATV og medlem af repræsentantskabet for Teknologisk Institut.
Medlem af Lelys Supervisory Board.

Medlem af Industriens Fonds bestyrelse siden 2011 og senest genvalgt i 2021.

Ansættelsesforhold: -
 


Mikael Bay Hansen
Sekretariatschef (mand, f. 1975)
Cand. polit.

Næstformand i Teknologisk Institut. Bestyrelsesmedlem i Symbion Fonden og A4 Medier. Medlem af Det rådgivende repræsentantskab i Arbejdernes Landsbank

Medlem af Industriens Fonds bestyrelse siden 2020.

Ansættelsesforhold: Dansk Metals Formandssekretariat.

 

Kompetenceprofiler

Industriens Fonds bestyrelse har både lavet en samlet kompetenceprofil for hele bestyrelsen, men har også udarbejdet individuelle kompetenceprofiler for hvert enkelt bestyrelsesmedlem. Begge dele findes her:

god fondsledelse

Industriens Fond laver hvert år en redegørelse om god fondsledelse. Den indgår som en fast del af Industriens Fonds årsrapport og kan findes via linket nedenfor, hvor fondens arbejde med ledelse og corporate governance beskrives yderligere.