Bestyrelsens guide til cybersikkerhed

18.12.2019

​En ny vejledning til virksomheder stiller skarpt på cyber- og informationssikkerhed i bestyrelseslokalet. Cyberangreb koster danske virksomheder dyrt, og er blevet en af de største forretningsrisici. Derfor skal bestyrelser nu styrkes på området.

Cyber- og informationssikkerhedsrisici står højt på listen over fokusområder hos dansk erhvervsliv. Og emnet kommer kun højere og højere op på agendaen i takt med at udviklingen af nye digitale forretningsmodeller tager fart. Mange bestyrelser og ledelser mangler dog tilstrækkelig viden og kompetencer til at kunne identificere og vurdere omfanget af cyber- og datasikkerhedsrisici, og ikke mindst til at kunne træffe den rette beslutning om, hvilke handlinger der bedst imødekommer virksomhedens sårbarheder overfor cyberangreb.

Bestyrelsesforeningen har derfor i samarbejde med Center for Cybersikkerhed udarbejdet en vejledning til bestyrelser, som skal styrke deres kompetencer på området. Vejledningens anbefalinger kortlægger de cyberrisici som viksomheder står overfor i dag, og tilbyder værktøjer til udarbejdelse af en cyberstrategi.

Truslen mod danske virksomheder fra cyberkriminalitet og cyberspionage er meget høj, og det er ikke kun de store virksomheder, der bliver ramt. Bestyrelsen har ansvaret for at vurdere virksomhedens risici og beslutte på hvilket niveau, virksomheden skal beskytte sig mod cybertrusler. Der er generelt brug for, at virksomhederne prioriterer cybersikkerhed højere og i den forbindelse skal ledelsen gå forrest. Alle bestyrelser bør læse denne vejledning, som kan hjælpe dem i gang med arbejdet. Og de bør om muligt også deltage i de uddannelsesmuligheder, der bliver tilbudt,” siger chef for Center for Cybersikkerhed, Thomas Lund-Sørensen.
 

Uddannelse tilbydes

Anbefalingerne er udarbejdet som led i projektet Styrkelse Af Strategiske Cyberkompetencer, der har til formål at øge opmærksomheden over for cyberrisici og at styrke kompetencerne inden for cybersikkerhed i danske bestyrelser og direktioner - særligt hos bestyrelser og direktioner i små og mellemstore virksomheder. Inden projektets afslutning er det ambitionen at have uddannet op mod 4.800 bestyrelsesmedlemmer og haft konferencedeltagelse af godt 4.000 bestyrelsesmedlemmer. Dertil skal vejledninger og anbefalinger være nået ud til 20.000 bestyrelsesmedlemmer.

Projektet er støttet af Industriens Fond, og er en del af Industriens Fonds indsats inden for cybersikkerhed. Projektet udføres af Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer i samarbejde med en partnerkreds bestående af Copenhagen Business School, CBS Bestyrelsesuddannelserne, Aalborg Universitet, World Economic Forum, Dubex, EY, IBM, PwC, Center for Cybersikkerhed og Kromann Reumert.

 

OM PROJEKTET

Vejledningen er en del af projektet Styrkelse Af Strategiske Cyberkompetencer, der udspringer af Industriens Fonds samlede indsats inden for cybersikkerhed. 

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af Bestyrelsesforeningen i samarbejde med række danske aktører. Besøg dem herunder.