Biogasalliance på tværs af Atlanten

23.11.2018

Danske virksomheder står stærkt inden for biogas. Skal det vare ved, så kræver det bredt samarbejde og nye alliancer - både for at skabe mere viden og eksport. Nyigangsat projekt skal skabe netop den slags nye samarbejder.

Agro Business Park, Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM), Energistyrelsen og Eksportrådet er gået sammen om projektet ’Biogas Go Global’. Projektet har til formål at øge eksporten af danske biogasløsninger og skabe værdifulde samarbejder med andre lande. Projektet støttes af Industriens Fond, der tidligere har haft gode erfaringer med triple helix-samarbejde og allianceopbygning på andre områder. Det nye biogasprojekt kommer i første omgang til at fokusere på Nordamerika.

Gennem en årrække er den danske produktion af biogas og recirkulering af næringsstoffer fra blandt andet husdyrgødning, industri- og husholdningsaffald øget markant. Branchen er i vækst, også internationalt, og der er over en årrække opbygget kompetencer og erfaringer blandt private virksomheder og offentlige interessenter i Danmark. Med initiativet Biogas Go Global skal kompetencerne sættes yderligere i spil på den internationale scene.

”Biogas er bæredygtig energi og cirkulær økonomi i praksis. Og så er det en dansk styrkeposition. Branchens løsninger bliver heldigvis allerede efterspurgt i udlandet. Men for at få mest muligt ud af interessen, så er det vigtigt med et stærkt dansk triple helix-samarbejde, der kan skabe ny viden, nye afsætningsmuligheder og varige relationer på det globale marked,” siger adm. direktør Mads Lebech fra Industriens Fond, der har støttet Biogas Go Global med 7,3 mio. kroner, som led i Fondens temaindkaldelse med fokus på globale alliancer.

Mange muligheder i USA

Der er mange muligheder at finde for danske biogasløsninger i USA, hvor flere delstater fremlægger ambitiøse klimaplaner og støtteprogrammer med fokus på at genanvende organisk affald og producere grøn gas. Særligt i Californien og på østkysten er der et attraktivt marked for danske biogasvirksomheder. Ifølge Damvad Analytics kan der skabes op mod 20.000 danske arbejdspladser i biogasbranchen frem mod 2035. Dette svarer til en eksportværdi på op mod 16 milliarder kroner, hvis de rigtige forudsætninger er til stede.

Aktiviteterne i Biogas Go Global vil blandt andet muliggøre myndighedssamarbejder mellem Energistyrelsens Globale Rådgivningsteam og modsvarende aktører på amerikansk delstatsniveau.

”Med Biogas Go Global intensiverer vi vores samarbejde med amerikanske myndigheder. Vi skal motivere industri og landbrug til at nyttiggøre organiske restprodukter til energi. Vi har 30 års erfaring med biogas i Danmark, og vi glæder os til samarbejdet,” siger Martin Hansen, vicedirektør i Energistyrelsen.

Projektet har også til formål at identificere finansieringsmuligheder, rådgive om markedsmæssig tilpasning af eksisterende produkter, services og forretningsmodeller og facilitere videns- og innovationssamarbejde på tværs af Atlanten.

”Formålet med Biogas Go Global er at skabe bedre forudsætninger for udvikling og eksport af danske biogasløsninger – i første omgang i Nordamerika, men på længere sigt også på andre markeder,” siger Lars Visbech Sørensen, som er direktør for Agro Business Park, der er primus motor for det nye projekt.
 

Bredt projektpartnerskab

Biogas Go Global er et bredt favnende partnerskab, der ud over Industriens Fond og Agro Business Park også omfatter innovationsnetværket INBIOM, Energistyrelsen, Eksportrådet, samt udenlandske samarbejdspartnere, heriblandt American Biogas Council. Og derudover selvfølgelig en lang række danske virksomheder.

”Nature Energy ser betydningsfuld synergi mellem Biogas Go Global og vores internationale vækstplaner. Ud over den kommercielle indsats i samarbejdet, vil vidensdeling mellem myndigheder og vidensinstitutioner på længere sigt have betydning for, om hvorvidt Nature Energy realiserer sine vækstplaner i eksempelvis USA,” siger Ole Hvelplund, der er adm. direktør i den danske biogasvirksomhed Nature Energy.

Med Biogas Go Global er hensigten således at styrke den danske biogasbranches internationale konkurrenceevne og eksportandel, og derigennem også have en indvirkning på globale udfordringer inden for miljø og klima. Det nye projekt ventes at vare i cirka tre år.

Projektet

Projektets formål er at øge den danske biogasbranches konkurrence- og internationaliseringsevne ved at danne en dansk Triple Helix alliance, der på kort og lang sigt kan accelerere eksporten af grøn teknologi og services ved at imødekomme udfordringer for udbredelse af biogasteknologi i USA.  Benyt linket her for at læse mere om projektet.

PROJEKTPARTNERE

Projektet gennemføres af flere forskellige parter. Læs om dem her.

Temaindkaldelse

Det nye projekt er skabt i kølvandet på Industriens Fonds temaindkaldelse om globale alliancer.

kONTAKT

Spørgsmål vedrørende Industriens Fonds engagement i Biogas Go Global kan stilles til Fondens sekretariat.

Ole Østrup
Formidlingschef
Telefon: 23 80 06 60
Mail: oos@industriensfond.dk