BOOST Væksten

Projektet vil igennem datadrevet innovation hjælpe SMVer med at øge innovationshastigheden ved at forkorte vejen fra ide til time-to markedet og reducere udviklingsomkostningerne.

For mange SMVer er der lang vej fra ide til udvikling af et nyt produkt, da der skal mange forsøg og tests til at udvikle og nyt produkt

BOOST Væksten vil hjælpe produktionsvirksomheder accelerere deres innovation ved indføre et optimeringsværktøj baseret på maskinlæring. Det digitale værktøj tager udgangspunkt i Design of Experiments-princippet (DoE) – en metode som skaber høj værdi ud fra få datapunkter, derigennem reducere antallet af tests nødvendig for optimering.

Et eksempel på, hvordan det dynamisk-DoE værktøj kan anvendes til optimering indenfor innovation i produktionsindustrien, er ved udviklingen af en ny møbellak. En møbellak, der består af otte forskellige lak-ingredienser, kan varieres i forskellige indhold indenfor nogle øvre og nedre grænser. Helt konkret har værktøjet gjort det muligt at identificere den bedste kombination af lak-ingredienser i forhold til farve og vedhæftningsevne blandt 1280 unikke kombinationer i løbet af blot 30 forsøg.

Projektet består af tre hovedaktiviteter. I fase et oprettes virksomhedsforløb, hvor 15 virksomheder indgår i et forløb af 3-6 måneders varighed medblik på at implementere værktøjet og løfte medarbejders kompetenceniveau.

Anden fase er en videreudvikling af værktøjet, som skal øge brugervenligheden af det digitale værktøj.

I tredje og sidste fase spiller formidling en central rolle, hvor cases og eksempler fra virksomhedsforløb skal skabe interesse i branchen. Der oprettes derudover et netværk for virksomheder, der ønsker at arbejde med datadreven innovation og anvendelse af DoE-værktøjet, hvor interaktionen mellem eksperter og virksomheder faciliteres gennem workshops og en virtuel platform.

Projektet har til hensigt at øge kendskabet til mulighederne i datadreven innovation og dynamisk-DoE med henblik på at hjælpe fremstillingsindustrien med anvende data til effektiv proces- og produktudvikling. Projektet skal gøre virksomhederne i stand til at udnytte egne data i langt højere grad end i dag, og ændre den måde de arbejder med innovation. Konkret forventer projektet at kunne reducere virksomheders ressourceforbrug med op til 90 procent og reducere time-to-market ved nye eller optimering af eksisterende produkter.

På sigt er det ambitionen at skabe grobund for bæredygtig produktudvikling, og at øget innovationshastighed og reduktion i udviklingsomkostninger vil styrke danske virksomheders konkurrenceevne.

Projektet henvender sig til produktionsvirksomheder, der arbejder aktivt med produktudvikling og optimering af produktionsprocesser.

PROJEKTET

Projektnavn:
Bedre Optimering Og Statistisk Tilgang øger VÆKSTEN

Projektejer:
Teknologisk Institut

Tid:
2020-2023

Støttet med:
3,78 mio. kr.

Hjemmeside:
www.browniebee.dk

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af Teknologisk Institut i samarbejde med en række danske aktører.

TEMAINDKALDELSE 

Projektet er skabt i kølvandet på Industriens Fonds temaindkaldelse om "Datadreven Vækst".

KONTAKT

Projektejer:
Sune Dowler Nygaard
Direktør
Teknologisk Institut
7220 2420
snd@teknologisk.dk

Kontaktperson:
Manja Annette Behrens
Sektionsleder
Teknologisk Institut
7220 1815
mbeh@teknologiks.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Brian Christensen
Projektleder
33 37 62 05
bc@industriensfond.dk