Business as Unusual

SMVer øger værdiskabelse og konkurrencekraft igennem en nytænkning af deres forretningsmodeller, produkter og services med særligt fokus på digitalisering og grøn omstilling. 

Business as Unusual har brugt den nuværende Covid-19 pandemi som katalysator for forandring og innovation. Formålet med projektet var at styrke SMVernes relevans og konkurrencekraft ved at skabe et rammeværk for design thinking og bæredygtig vækst med henblik på at bevare arbejdspladser i Danmark.

Det er mundet ud i en række open source-værktøjer, som er delt både online via hjemmesiden www.business-as-unusual.dk og som rapport. Værktøjerne inkluderer:

  • Linkedin netværksgruppe
  • Metode Booklet
  • Cases, video og artikler
  • Video og frameworks på bæredygtigstrategi og business models
     

I øjebliksbilledet har projekt hjulpet mere end 160 virksomheder navigerer gennem den akutte fase af krisen igennem workshops, hvor de bl.a. har fået svar på udfordringer med fastholdelse af danske arbejdspladser og eksport. Projektet har styrket deres innovationskraft med fokus på bæredygtige løsninger.

På længere sigt skal en kontinuerlig formidling af værktøjer og viden hjælpe flere virksomheder designe en styrket platform til at operere ud fra i fremtiden, hvor nye digitale forretningsmodeller og bæredygtig værdiskabelse bliver vækstgrundet for en styrket dansk konkurrencekraft.
 

Baggrund for bevilling

COVID-19 pandemien har været katastrofal for dansk erhvervsliv, og har tvunget mange virksomheder på knæ. Virksomhederne står nu overfor en finansiel sårbar ny virkelighed med et stort behov for transformation af produkter, service og forretningsmodeller for at kunne genoptage deres forretning. 

Tre udviklingsforløb blev således aktiveret for at hjælpe SMVerne med at gentænke deres position og ydelser:

  • Fase 1: ReSpond: på til 100 virksomheder
  • Fase 2: Hack: op til 60 virksomheder, og
  • Fase 3: ReThink: 10 virksomheder

Virksomhederne fik udviklet nye forretningskoncepter, go-to-market- og grøn omstillings strategier samt fokuseret digital transformation.

Projektet henvendte sig til SMVer inden for produktion, service og viden. 

 

PROJEKTET

Projektnavn:
Business as Unusual
Fast-track your business to the New Normal 

Projektejer:
Designit Denmark

Tid:
2020

Støttet med:
7,41 mio. kroner

Hjemmeside:
www.business-as-unusual.dk

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af Designit Denmark i samarbejde med række danske og internationale aktører. Besøg dem herunder.  

TEMAINDKALDELSE 

Projektet er skabt i kølvandet på Industriens Fonds coronaindsats Styrket gennem Krisen – en del af genstartNU.dk.

AFSLUTTENDE RAPPORT

Erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. 

KONTAKT

Projektejer:
Mads Kjøller Damkjær 
Administrerende Direktør 
Designit Denmark 
22 98 48119 
Mads.damkjaer@designit.com

Kontaktperson:
Sebastian Campion  
Project & Design Lead  
Designit Denmark 
29 51 90 61  
sebastian.campion@designit.com

Projektansvarlig Industriens Fond:
Anders Ziegler Kusk
Projektleder
 33 37 62 32
azk@industriensfond.dk