Center for Ejerledede Virksomheder

Center for Ejerledede Virksomheder skal bidrage til at professionalisere ejerledelse i Danmark. Det skal ske gennem både forskning og en række konkrete virksomhedsrettede værktøjer.

Industriens Fond har indgået et tæt samarbejde med Copenhagen Business School (CBS) og INSEAD om at etablere Center For Ejerledede Virksomheder. Centeret har til huse på CBS og bidrager gennem videnopbygning, uddannelsesaktiviteter og dialogværktøjer til at professionalisere ledelsen hos ejerledede virksomheder i Danmark. Det skal bringe mange gevinster med sig.

Et af de områder som centeret skal beskæftige sig med, er sikringen af at ejerskifter i Danmark forløber succesfuldt for alle parter. Det vil sige, at ejerskiftet bringer en ny ejer ind, som er i stand til at videreføre den vækst, som den afgående ejer har skabt. Som en vigtig del af den proces udvikles et internetbaseret benchmarkingværktøj, som den enkelte ejerleder i samarbejde med sine rådgivere, kan anvende til at planlægge og kvalificere sin exit-strategi fra virksomheden. Værktøjet kan med fordel benyttes meget tidligt i processen - adskillige år før et ejerskifte skal finde sted.

Det har været af særlig betydning for Industriens Fond, at ejerlederen og ejerlederens nærmeste rådgivere, eksempelvis revisorerne, er engagerede i at udvikle og anvende den viden om ejerledelse og ejerskifte, som sker i Center for Ejerledede Virksomheder. På den måde sikres det, at centerets viden præsenteres på relevant vis til ejerlederen, og at der vedvarende, under hele projektforløbet, er et stærkt fokus på at få målgruppen i tale. Centeret skal også arbejde med betydningen af såkaldte bløde værdier ved ejerskifter. Eksempelvis kendskab til ejerlederens personlige overvejelser og refleksioner over sin egen fremtid. Bevidstheden er en forudsætning for, at den strategi som ejerlederen lægger for sin egen exit fra ledelsen er gunstig og holdbar. Industriens Fond har derfor lagt vægt på at også sådanne kompetencer tilføres til Center for Ejerledede Virksomheder.

Etableringen af Center for Ejerledede Virksomheder på CBS skaber en varig forankring af viden og effekter nationalt, samtidig med at det tætte samarbejde med INSEAD er med til at indføre internationale erfaringer og viden om ejerledelse og ejerskifteudfordringer til Danmark. Det er Industriens Fonds ambition, at der med centerdannelsen bliver skabt en platform for udvikling af kompetencer og aktiviteter til gavn for danske ejerledere og deres virksomheder.
 

Baggrund for projektet

 • 23.000 ejerledede virksomheder forventes at skifte ejer eller ejerkreds i løbet af de kommende ti år.
 • I alt er 80 % af alle danske virksomheder ejerledede.
 • 10.000 danske ejerledere er i dag over 65 år og yderligere 13.000 er mellem 55 år og 65 år.
 • Der er et stort behov for kunne rådgive og klæde ejerledere, konsulenter, banker, advokater og revisorer på, så de kan understøtte et succesfuldt ejerskifte.
 • Ejerlederne står med en række store udfordringer omkring ejerskifte, vækst og produktivitet.
 • Vækstudfordringer: hvordan opretholdes vækstfokus, når virksomhederne er 30-40 år gamle?
 • Organisationsudfordringer: hvordan organiserer ejerlederen virksomheden, så egne ressourcer bliver brugt på strategi, udvikling og langsigtet planlægning?
 • Forandringer: IT-udfordringer, outsourcing, flytning af produktion, eksport til nye markeder?
   

resultater

Udover ovennævnte benchmarkingværktøj, så foretages der også løbende forskning i Center for Ejerledede Virksomheder. Store dele af forskningen indgår i benchmarkingværktøjets udformning, men derudover udgiver centeret også syv rapporter i perioden fra 2015 til 2018. De er alle tilgængelige her på siden.

Siden projektets start i 2014 har Centret yderligere afholdt 31 workshops for 421 ejerledere, 5 kurser for ejerledere og 25 workshops for 505 rådgivere.

Rapport #1:
Ejerledelse - baggrund og udbredelse

Læs rapport

Rapport #2
De økonomiske konsekvenser af ejerskifte i Danmark

Læs rapport

Center for Ejerledede Virksomheder CEV CfEV Morten Bennedsen INSEAD CBS Copenhagen Business School

Rapport #3:
Ejerlederne og ejerskifter

Læs rapport

Rapport #4:
Det gode ejerskifte

Læs rapport

	Center for Ejerledede Virksomheder - Ejerledelse i Danmark - Rapport 5

Rapport #5:
Personlige og familiemæssige udfordringer i forbindelse med ejerskifte

Læs rapport

De markedsmæssige og institutionelle udfordringer ved ejerskifte

Rapport #6:
De markedsmæssige og institutionelle udfordringer ved ejerskifte

Læs rapport

Personlig afklaring i forbindelse med ejerskifte

Rapport #7:
Personlig afklaring i forbindelse med ejerskifte

Læs rapport

Rapport #8:
Værdien af en bestyrelse i ejerledede selskaber

Læs rapport

Rapport #9:
Udfordringerne ved at fastholde medarbejdere 

Læs rapport

 

Om projektet

Projektnavn:
Center for Ejerledede Virksomheder

Projektejer:
Center for Ejerledede Virksomheder
CBS
INSEAD

Tid:
2014 - 2018

Støttet med:
22,8 mio. kr.

Hjemmeside:
Center for Ejerledede Virksomheder

Fakta

Center for Ejerledede Virksomheder skal adressere en række emner og udfordringer:

 • Skabe viden om, hvordan man gennemfører et succesfuldt ejerskifte.
 • Udvikle strategiske værktøjer og informationsmateriale i en dansk kontekst.
 • Udvikle en dansk version af planlægningsværktøjet The Family Business Planning Map.
 • Udvikle en internetbaseret planlægningsplatform, der kan benchmarke ejerledede virksomheder og udarbejde en virksomhedsspecifik strategisk rapport, som kan bruges ved tilrettelæggelse og gennemførelse af et ejerskifte.
 • Udvikle moduler til benchmarkingværktøjet for rådgivere, investorer og andre.
 • Implementere strategiske værktøjer hos ejerledede virksomheder.
 • Identificere udækkede behov for rådgivning af ejerledede virksomheder.
 • Udarbejde korte kurser og uddannelsesdage i samarbejde med CBS Executive.
 • Have dialog med alle interessenter på området.

EJERSKIFTEBAROMETERET 

Projektet har udviklet Ejerskiftebarometeret, som er et dialogværktøj til at hjælpe ejerleder med personlig afklaring og handling i forbindelse med exit.

Ejerstrategi-kortet

Planlæg virksomhedens fremtid med onlineværktøjet Ejerstrategi-kortet. Kortet giver indsigt i, hvilke strategiske overvejelser, der skal foretages for at vælge den bedst mulige langsigtede ejer- og ledelsesstruktur.

Anbefalinger og værktøj

Publikationen opsummerer centrale resultater fra den forskning, som Center For Ejerledede Virksomheder har tilvejebragt, og giver en introduktion til værktøjer og anbefalinger til et godt ejerskifte.

Integrerede projekter

Center for Ejeredede Virksomheder har affødt to nye projekter:

Kontakt

Projektansvarlig CBS:
Jette Poulsen Jørgensen
Centerkoordinator
Telefon: 38 15 60 00
Mail: jpj.ccg@cbs.dk

Projektansvarlig INSEAD:
Morten Bennedsen
Professor
Telefon: 60 72 91 94
Mail: Morten.BENNEDSEN@insead.edu

Projektansvarlig Industriens Fond:
Charlotte Kjeldsen Krarup
Udviklingschef
Telefon: 33 37 62 06
Mail: ckk@industriensfond.dk

Emneord