Danish Water Technology House

Ved at etablere et dansk teknologi- og handelshus i Singapore, kan faglig ekspertise og salgskompetencer samles under samme tag. Det skal åbne op for mere eksport - særligt for mindre danske virksomheder.

Industriens Fond har i samarbejde med Ferskvandscentret etableret Danish Water Technology House i Singapore. Projektet skal, med udgangspunkt i vandsektoren, undersøge værdien af at have et lokalt placeret handelshus der, ud over det salgsmæssige fokus, også besidder de rette faglige og tekniske kompetencer til at kunne forestå salg af komplicerede løsninger og produkter til lokale kunder.

Ligeledes kan Danish Water Technology House hjælpe, når danske virksomheder, der er for små til at have egen repræsentation i Singapore, gerne vil ind på markedet i den sydøstasiatiske region.

 

METODE

Projektet tager udgangspunkt i vandsektoren, hvor både Danmark og Singapore er langt fremme på det teknologiske plan, og hvor især sidstnævnte står over for mærkbare udfordringer i forhold til at skaffe rent drikkevand og lignende.

Danish Water Technology House skal dog først og fremmest tjene som et eksempel på et tæt samarbejde mellem en gruppe af mindre danske virksomheder i forsøget på at eksportere. Projektforløbet skal etablere et antal empirisk baserede casestudier, hvor formålet er at dokumentere strukturer, virkemidler og effekter af en konstruktion som Danish Water Technology House.  Der tages udgangspunkt i eftervisningen af et antal antagelser, herunder eksempelvis:

  • Forskningen har tidligere bekræftet, at det har en positiv betydning for især små og mellemstore virksomheder, at de kan indgå i et netværkssamarbejde/klyngesamarbejde.  Således ønskes det belyst om dette også er tilfældet i forbindelse med DWTH samarbejdet.
  • Mange danske små og mellemstore virksomheder er producerende virksomheder og derfor er de naturligvis fokuserede på afsætning af egne produkter. Der er imidlertid mulige synergieffekter i forbindelse med, at der i DWTH regi kan tilbydes salg af komplementerende produkter. Det ønskes belyst, om disse synergieffekter kan identificeres og om de betyder øget omsætning for de relevante virksomheder.
  • I flere år har det været sagt, at markedet efterspørger løsninger mere end produkter. I dette lys skal det afdækkes, om der skabes nye afsætningsmæssige muligheder for producerende virksomheder, som samarbejder i klynger og leverer ind til samlede løsninger og dermed møder kunders/myndigheders behov. Med andre ord en velfungerende eksportmodel.

En følgegruppe fra Syddansk Universitet vil observere og dokumentere udviklingen i og omkring Danish Water Technology House i hele projektets løbetid. Særligt eksportmodellen er en del af følgegruppens arbejdsområde.

 

RESULTATER

Projektet vil flere gange undervejs i forløbet blive målt og evalueret både kvalitativt og kvantitativt. Sidstnævnte foregår gennem mere end 20 indikatorer som er opdelt i fem kategorier:

  • Standardsalg
  • Projektsalg
  • Innovation & Udvikling
  • Netværk
  • Salg & Markedsføring

Hver gang projektet publicerer evalueringsrapporter vil de blive gjort tilgængelige her på siden.

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Danish Water Technology House

Projektejer: 
Ferskvandscentret

Tid: 
2014-2018

Støttet med: 
7,9 mio. kroner

KONTAKT

Projektansvarlig:
Knud Bundgaard
Adm. direktør
Telefon: 89 21 21 05
Mail: kb@fvc.dk

Omar Christian Thomsen
Adm. direktør 
Telefon: 89 21 21 19
Mail: oct@dwth.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Charlotte Kjeldsen Krarup
Udviklingschef
Telefon: 33 37 62 04
Mail: ckk@industriensfond.dk