Dansk-Grønlandsk Råstofklynge

Projekt sætter fokus på at opbygge en stærk dansk/grønlandsk kompetenceklynge omkring udvinding af råstoffer i den grønlandske undergrund.

På initiativ fra Industriens Fond har Fonden i foråret 2013 engageret sig i et projekt forankret hos DI International Business Development med det formål at opbygge en stærk dansk/grønlandsk kompetenceklynge omkring udvinding af råstoffer i den grønlandske undergrund. I projektet deltager tillige Grønlands Arbejdsgiverforening og Polar DTU som væsentlige aktører.

Baggrunden for projektet er det intensiverede fokus på udnyttelsen af grønlandske mineraler. Et område der er meget komplekst, men som også rummer et stort erhvervsmæssigt potentiale for danske såvel som grønlandske virksomheder. Efterspørgslen efter opgaver vil være flerartet og en langt række forskellige virksomheder vil have mulighed for at byde ind på opgaver. Som eksempler på formodede typer af opgaver kan nævnes kran- og truckarbejde, sprængningsarbejde, etablering og montering af produktionsfaciliteter, kontrol af sikkerhed, vandforsyning, miljøundersøgelser, transport mv.

Blandt danske og grønlandske virksomheder er der en klar erkendelse af, at de skal indgå i konsortier med lokale/internationale partnere for at sikre de rette kompetencer og teknologier til at komme i betragtning til opgaverne. Derudover er der generel usikkerhed fra virksomhedernes side om, hvordan sådanne partnerskaber etableres og udvikles, lige som viden omkring tilgangen til udbud og kontraktindgåelse efterspørges.

Projektet skal adressere ovennævnte potentialer såvel som udfordringer gennem en række aktiviteter og strukturerede kompetenceløft, der samlet skal øge værditilvæksten og konkurrenceevnen for de deltagende virksomheder i klyngen. Derigennem er det hensigten, at Indsatsen videre vil åbne op for nye forretningskoncepter og teknologier, der kan appliceres på det globale marked.

En del af projektledelsen vil blive forankret hos Grønlands Arbejdsgiverforening grundet deres - meget naturlige - tætte tilknytning og kendskab til det grønlandske erhvervsliv. Polar DTU er et tværfagligt, forskningsbaseret og markedsorienteret innovationscenter på DTU. Centeret faciliterer værdiskabelse for virksomheder i Arktis på grundlag af kompetencer, viden og teknologier i DTU og dets omfattende netværk af vidensinstitutioner. Polar DTU vil derfor være en væsentlig aktør på ekspertisedelen men vil ligeledes trække erfaring og viden ud af projektet, som forhåbentligt kan være til gavn for andre virksomheder og andre klyngesamarbejder.

Du kan læse den fælles pressemeddelelse om projektet her.

Om projektet

Projektnavn:
Dansk-Grønlandsk Råstofklynge

Projektejer:
DIBD, Grønlands Arbejdsgiverforening og DTU

Tid:
2013 - 2015

Støttet med:
3,9 mio. kroner

Kontakt

Projektansvarlig:
Niels Tanderup Kristensen
Deputy Director
Telefon: 21 24 47 08
Mail: nikt@di.dk

Industriens Fond: 
Ole Østrup
Formidlingsansvarlig 
Mail: oos@industriensfond.dk 
Telefon: 33 37 62 08