Days of Impact

Projektet ville udvikle et iværksætter-økosystem omkring den bæredygtige agenda i Danmark. Det blev gjort gennem et årligt event, som skulle facilitere partnerskaber og udvikle nye værktøjer til arbejdet med at opnå de 17 verdensmål.

Days of Impact er både en årlig workshop, et event og en konference på én og samme gang. Den samler iværksættere og interessenter på tværs af sektorer til brobyggende samskabelse af bæredygtige løsninger. 

Formålet med arrangementet var at udvikle nye løsninger gennem vidensdeling og derigennem skabe nye muligheder og øge væksten for dansk erhvervsliv. Ambitionen med arrangementet var at opbygge et økosystem af partnerskaber, som kunne øge Danmarks position som frontløber inden for bæredygtig udvikling.

Projektet tog afsæt i et pilotprojekt fra 2018, hvor 100 interessenter fra forskellige sektorer identificerede en række udfordringer og løsninger i økosystemet. Arrangementet førte blandt andet til udvikling og implementering af måleværktøjet Innomap samt workshoppen Studio 17 som med udgangspunkt i verdensmål nummer sytten, etablerer relationer mellem iværksættere og relevante interessenter.

Arrangementet i 2019 ville videreudvikle erfaringer, løsninger og værktøjer fra året forinden med det formål at strukturere, samle og udbygge økosystemet omkring de bæredygtige iværksættere. Days of Impact blev bygget op omkring udviklingen af idéer og løsninger på stedet, hvor deltagerne blev tilbudt forretningsudvikling og sparring samt udarbejdelse af et personligt og professionelt pitch-deck. Den bedste idé løb afslutningsvist med en pengepræmie.

Målgruppen for initiativet var iværksættere, som arbejdede med FNs 17 verdensmål, samt virksomheder, fonde, investorer og NGO'er.

Projektet blev udført af Danish Institute for Sustainable Innovation & Entrepreneurship i partnerskab med Deloitte, Carlsberg, Kooperationen, Den Sociale Kapitalfond, Ingeniørforeningen, Københavns Kommune og Industriens Fond. Projektet er nu afsluttet og erfaringer og resultater kan læses i projekts afsluttende rapport.
 

EFFEKT

Days of Impact 2019 havde til hensigt at videreudvikle og udbygge nye partnerskaber, der skulle undestøtte bæredygtige iværksættere. Det var hensigten at skabe større kendskab til bæredygtigt iværksætteri og vise hvordan danske iværksætteres løsninger kunne bidrage til arbejdet med FNs 17 verdensmål.

PROJEKTET

Projektnavn:
Days of Impact

Projektejer:
Danish Institute for Sustainable Innovation & Entrepreneurship (DISIE)

Tid:
2019

Støttet med:
100.000 kroner

Hjemmeside:
www.daysofimpact.dk 

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af Danish Institute for Sustainable Innovation & Entrepreneurship (DISIE) i partnerskab med en række organisationer.

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor.

  KONTAKT

  Projektansvarlig og kontaktperson:
  Anne Katrine Heje Larsen
  CEO
  Telefon: 26 66 75 71
  Mail: annekatrine@disie.dk

  Projektansvarlig Industriens Fond:
  Nanna Nyholm
  Projektleder
  Telefon: 33 37 62 06
  Mail: nn@industriensfond.dk