De Danske Cybermesterskaber

Projektet lancerer det nationale cybermesterskab, som skal øge opmærksomheden og interessen for cybersikkerhed blandt unge.

Den globale cybertrussel er stigende! Både samfundet og erhvervslivet får stadig sværere ved at forsvare sig mod cyberangreb, hvis ikke de har adgang til profiler med cyberkompetencer. Allerede i dag har virksomhederne svært ved at besætte stillinger inden for IT-sikkerhed, og de fremtidige mangler på profiler med ekspertise inden for feltet vil stige de kommende år.

Manglen på cyberprofiler hæmmer også innovation idet sikkerhedskompetencer er afgørende, når virksomheder udvikler nye digitalt opkoblede produkter eller digitaliserer produktionen, eksempelvis med robotter. Hvis flere skal uddanne og specialisere sig i cybersikkerhed, er der behov for at inspirere og begejstre unge på et tidligt tidspunkt.

Pilotprojektet vil skabe et dansk cybermesterskab, som skal fungere som platform til mobilisering af unge med interesse og talent inden for cybersikkerhed.

For at udnytte synergieffekten af en øget bevågenhed omring cybersikkerhed vil mesterskabet lægger sig op ad af det årlige, allerede eksisterende cyberlandshold og rekruttere 20 deltagere til landsholdet. Mesterskabet bygges op som et kvalifikationsunivers med både virtuelle og fysiske prøver og events. Aktiviteterne består af træningsdage opdelt i fem regioner, en virtuel kvalifikationsrunde, regionale mesterskaber, to virtuelle trænings-sessions, det samlede danske mesterskab, hvor der udvælges en bruttotrup til landsholdet, to bootcamps og endelig deltagelse i de europæiske mesterskaber.

Pilotprojektet skal danne fundamentet for en fremadrettet model og baseline for mesterskaberne og landsholdet. På sigt skal mesterskabet skabe en generel awareness om cybersikkerhed, og sikre en større rekrutteringsbase for erhvervslivet og samfundet.

Projektet henvender sig til unge i alderen 15-25 år på erhvervs- og ungdomsuddannelserne, på videregående uddannelser, unge udenfor det formelle uddannelsessystem samt forældre og undervisere, der kan inspirere de unge til at deltage, og virksomheder og samfundsaktører med interesse i en fremtidig rekruttering af medarbejdere med cyberkompetencer. 

PROJEKTET

Projektnavn:
De Danske Cybermesterskaber

Projektejer:
Aalborg Universitet  

Tid:
2021

Støttet med:
2,37  mio. kr.

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af Aalborg Universitet i samarbejde med en række aktører. Besøg dem herunder

CYBERINDSATS

Projektet er en del af Industriens Fonds indsats inden for cybersikkerhed. Læs mere derom her: 

KONTAKT

Projektansvarlig og kontaktperson
Jens Myrup Pedersen
Lektor
AAU
Institut for Elektroniske Systemer
jens@es.aau.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Anders Ziegler Kusk
Projektleder
33 37 62 32
azk@industriensfond.dk