Det digitale etikkompas

Projektet vil styrke danske virksomheders konkurrenceevne ved at uddanne SMVer i at arbejde med data og digitalt design på en ansvarlig og etisk måde.

I takt med at digitale teknologier spiller en stadigt større rolle for danske virksomheder, er der et stigende fokus på, at virksomhederne indtager en dataetisk holdning når de udnytter de vækstmuligheder, der ligger i data.

Projektet vil derfor ruste danske SMVer til at forholde sig etisk til den måde, hvorpå de bruger data i forretningen samt styrke virksomhedernes konkurrenceevne gennem udvikling af nye produkter og formidling med udgangspunkt i designetisk tænkning.

Projektet vil indledningsvist udvikle et digitalt etikkompas, som er et værktøj, der skal understøtte virksomhederne i at forstå, hvordan man anvender designetisk tænkning, metoder og redskaber. Sideløbende gennemføres train-the-trainer forløb for tre designkonsulentvirksomheder for at opkvalificere dem til at gennemføre forløb og til at formidle værktøjet til en større kreds af kolleger i designbranchen med henblik på fremtidig udbredelse af værktøjer og viden.

Ligeledes tages ni virksomheder indenfor fintech, healthtech og mobilitytech igennem et uddannelsesforløb, der skal gøre dem i stand til at udvikle nye produkter, skabe innovation og formidle med udgangspunkt i design etisk tænkning. Herudover er det målsætningen, at yderligere 200 SMVer inddrager værktøjerne aktivt i deres forretningsudviklingsarbejde i løbet af og efter projektperioden.

På sigt vil det digitale etikkompas blive en integreret del af Dansk Design Centers open source digitale værktøjskasse, og vækstforløbene vil ligeledes indgå i Dansk Design Centers portefølje af ydelser.

Projektet henvender sig til teknologiske og datadrevne SMVer indenfor fintech,  healthteach og mobilitytech samt designkonsulentvirksomheder. På sigt er det målet, at de etiske principper, vækstværktøjet samt den viden, som projektet afføder, skal kunne komme alle danske SMVer til gavn.

PROJEKTET

Projektnavn:
Det digitale etikkompas

Projektejer:
Dansk Design Center

Tid:
2020-2021

Støttet med:
2,45 mio. kr.

Hjemmeside:
Det digitale etikkompas

Partnere

Det Digitale Etikkompas gennemføres af Dansk Design Center, Dansk Industri og Industriens Fond sammen med en række partnere. Mød dem her:

TEMAINDKALDELSE 

Projektet er skabt i kølvandet på Industriens Fonds temaindkaldelse om "Datadreven Vækst".

KONTAKT

Projektansvarlig 
Christian Bason
Adm. direktør
Dansk Design Center
53 57 93 13
chb@ddc.dk

Kontaktperson
Christina Melander
Programleder
Dansk Design Center
29 46 29 22
cme@ddc.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Anders Ziegler Kusk
Projektleder
33 37 62 32
azk@industriensfond.dk