Digital-Reality.dk

Projektet vil øge kendskabet til XR-teknologier og indfri teknologiernes potentiale, der retter sig mod effektivisering og forbedring af produktionen samt muliggøre nye typer services til kunder.

Industrivirksomheder er i stor forandring i takt med at nye digitale fremskridt løbende ændre deres muligheder og vilkår. Inden for teknologierne Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) samt Mixed Reality (MR) ligger der et uforløst potentiale, som kan realiseres i danske industrivirksomheder.

Projektet www.Digital-Reality.dk vil derfor udbrede kendskabet til de muligheder der ligger i VR, AR og MR, herigennem hjælpe virksomheder fremtidssikre deres forretningsfundament via nytænkning og anvendelse af XR-teknologier.

Med AR-teknologi kan medarbejdere i produktionsvirksomheder fx få langt bedre støtte til at udføre opgaver. Dette kan fx være i form af indbygget digital vejledning/manual til, hvordan man betjener eller reparerer en maskine, som ved hjælp af et par briller træder frem som illustration og kan lægges oven på ”virkeligheden”. Dette giver medarbejderen mulighed for at få trin-for-trin instrukser eller fjernekspertstøtte via videokommunikation.

www.Digital-Reality.dk vil først udvikle anvisninger, metoder og værktøjer baseret på indsamlet viden fra danske og internationale industrivirksomheders. Derefter vil den konkrete viden blive testet hos tre virksomheder med henblik på at kunne sætte den tilvejebragte viden og erfaring i ramme og struktur. Afslutningsvist udvikles hjemmesiden www.Digital-Reality.dk, som skal indeholde den nye viden og værktøjer til fri afbenyttelse af virksomheder med interesse for området.
 

METODE

Projektet består af tre hovedaktiviteter:

 • Fase 1. Konsolidering af viden og erfaring
  Projektet vil indsamle af viden og erfaringer fra danske og internationale industrivirksomheder ift. anvendelsesmuligheder af VR/AR/MR-teknologien samt en rekruttering af pilotvirksomheder, onboarde ledelse og skabelse af strategisk alignment omkring mål, succeskriterier og proces.
 • Fase 2. XR-udviklingsforløb
  Med udgangspunkt i erfaringer fra fase 1 udvælges tre virksomheder med et stort effektpotentiale til implementering og test af VR/AR/MR-teknologier og software.
   
 • Fase 3. Netværk skabelse  
  På baggrund af den indsamlede viden og erfaringer udvikles en digital platform (www.Digital-Reality.dk), hvor viden og værktøjer gøres nemt tilgængelige for interesserede virksomheder. Derudover oprettes der workshops og events til inspiration og formidling af den nye viden.
   

EFFEKT

Projektet har til hensigt at bibringe viden om, hvordan anvendelse af VR/AR/MR-teknologi kan resultere i vækstskabende aktiviteter hos danske industrivirksomheder. En ny hjemmeside med bl.a. en digitaliseret VR/AR/MR-guide, skal klæde virksomheder på til at kunne udnytte teknologien. For de tre deltagende case-virksomheder er det hensigten at skabe målbare forandringer i form af en produktivitetsforøgelse på op til 40 procent. På længere sigt skal projektet bidrage til at øge digitaliseringsgraden af danske virksomheder og øge industrivirksomheders internationale konkurrenceevne.

PROJEKTET

Projektnavn:
Digital-Reality

Projektejer:
Danmarks Tekniske Universitet

Tid:
2019-2021

Støttet med:
4,3 mio. kroner

Hjemmeside:
www.digital-reality.dk

Hvorfor Digital-Reality?

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres i et samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet, Virsabi og Kring Innovation. Besøg dem herunder.

KONTAKT

Kontaktperson
Jens Lauritsen 
Partner
Telefon: 21 95 04 74
Mail: jl@virsabi.com

Morten Mommsen
Projektleder
Telefon: 33 37 62 09
Mail: mm@industriensfond.dk