Digital Hub Denmark

Projektet vil skabe vækst i erhvervslivet igennem et digitalt partnerskab og gøre Danmark til europæisk frontløber inden for digital udvikling.

Danmark har en unik styrkeposition i forhold til udvikling af ny teknologi, og har et stort vækstpotentiale på det digitale område, hvis det kan lykkes at sammenkoble det internationale talentmiljø med det danske netværk. Med formålet at gøre Danmark til europæisk frontløber inden for digital udvikling, er Digital Hub Denmark blevet skabt som en del af Regeringens strategi for Danmarks digitale vækst.

Projektet har til hensigt at bygge bro mellem ide og erfaring ved at trække investering, digital viden og talent til Danmark, og derved opbygge en kultur af stor omstillingsparathed samt et højt niveau for digital innovation i danske virksomheder. Projektet vil arbejde med digital transformation og skabe digitale forretningsmodeller særligt til SMVer men også brugbare for videns institutioner og borgere.

Projektet etableres som en selvstændig organisation ledet af Erhvervsministeriet i et offentligt og privat partnerskab mellem Regeringen, Dansk Industri, Dansk Erhverv og FinansDanmark.
 

Aktiviteter

Digital Hub Denmark kommer til at give virksomheder, forskere, studerende, talenter og starts-up mulighed for at arbejde sammen med henblik på at udvikle nye digitale forretningsmodeller

Industriens Fond yder støtte til finansiering af aktiviteter, der kan varetage brobygning mellem Digital Hub og SMV-segmentet, samt midler til udstilling og digitaliseringsmodeller. Fonden har yderligere støttet samlokalisering mellem Digital Hub Denmark og Dansk AM Hub i Valby, som husede hubben under etableringsfasen.

Digital Hub er i øvrigt optaget af at skabe mellem private virksomheder, iværksættere og forskere og dermed matche specialkompetencer med virksomheders unikke problematikker. Der oprettes i regi afprojektet et nationalt center for forskning inden for digitale teknologier, som kan booste tværfaglig forskning samt afholde konferencer og testprojekter for at styrke udviklingen af nye forretningsmodeller. Over en fireårig periode vil projektet markedsføre sig internationalt for at brande Danmark som knudepunkt for digital innovation.
 

Målsætning

Den samlede satsning skal gøre Danmark til Europas mest attraktive digitale vækstmiljø. Og understøtte et styrket økosystem i udviklingen af ​​nye digitale produkter, tjenester og forretningsmodeller. Projektet vil forbinde den gode ideer med erfarende kræfter og skabe synlige resultater.

PROJEKTET

Projektnavn:
Digital Hub Denmark

Projektejer:
Erhvervsministeriet

Tid:
2019-2022

Støttet med:
5,0 mio. kroner

Hjemmeside:
www.digitalhubdenmark.dk

Projektpartnere

Projektet udføres af Erhvervsministeriet i samarbejde med række danske aktører. Besøg dem herunder.

Nyt besøgscenter for matchmaking

Med den nye delegationsservice kan internationale tech-aktører nu få information om den danske innovationsscene, og blive kædet sammen med relevante tech startups, virksomheder, eksperter, forskere.

KONTAKT

Kontaktperson:
Camilla Rygaard-Hjalsted
CEO
Telefon: 24 75 16 62
Mail: camilla@digitalhubdenmark.dk

Ansvarlig Industriens Fond:
Charlotte Kjeldsen Krarup
Udviklingschef
Telefon: 33 37 62 04
Mail: ckk@industriensfond.dk