Drenge i arbejde

Projektet skal få unge drenge på kanten af arbejdsmarkedet tilbage til uddannelse eller arbejde gennem afprøvning af et særligt tilrettelagt praktik- og uddannelsesforløb.

Baggrunden for projektet er, at den økonomiske krise har sendt 10.000 unge mellem 16-25 år ud i arbejdsløshed. 7.000 af dem er drenge (2012-tal). Formålet med projektet er således at få de unge drenge på kanten tilbage til uddannelse eller arbejde gennem afprøvning af et særligt tilrettelagt praktik- og uddannelsesforløb.

Princippet for indsatsen er at tage udgangspunkt i virksomhedernes behov. Gennem forløb vil drengene tilegne sig konkrete kompetencer, som virksomhederne gennem en undersøgelse har identificeret som centrale, samtidig med at virksomhederne bliver klædt fagligt på i forhold til at fastholde og udvikle drengene i jobbet.

Pilotprojektet udføres i samarbejde med LøkkeFonden, som koordinerer projektet. Ligeledes deltager Jobcenter Høje Taastrup, som varetager opgaven med visitation af drengene og ikke mindst ISS som har påtaget sig opgaven med den daglige ledelse af projektet.

Projektet løber hen over 2014 og det er ambitionen, at omkring 80 drenge kommer igennem praktik- og uddannelsesforløbet hos en virksomhed. Den overordnede ambition med pilotprojektet er at udvikle en ny, målrettet tilgang til jobformidling, som kan spredes til andre dele af landet. Der lægges i projektet vægt på at formidle projektets metoder og resultater.

Om projektet

Projektnavn:
Drenge i arbejde

Projektejer:
Løkkenfonden

Tid:
2013 - 2015

Støttet med: 
500.000 kr.

Kontakt

Industriens Fond: 
Ole Østrup
Formidlingsansvarlig 
Mail: oos@industriensfond.dk 
Telefon: 33 37 62 08