Innovation på vinger

Samarbejde mellem leverandører, producenter og kunder skal styrke innovationen og dermed konkurrenceevnen i den danske drone-industri.

Luftbårne droner til kommerciel anvendelse er i hastig teknologisk fremgang. Også det globale marked for droner er i vækst, men de markedsmæssige aspekter er præget af en høj grad af usikkerhed.
 
Projektet vil derfor identificere de mest relevante anvendelsesområder og markeder og matcher disse med henholdsvis etablerede virksomheder og mulige opstartsvirksomheder i Danmark, således at virksomhederne, gennem afklaring af deres teknologiske muligheder og kommercielle kompetencer, kan realisere potentialet for deres drone-relaterede produkter og produktidéer via teknologisk innovation.
 
Projektet skal, ud over konkret at hjælpe danske drone-virksomheder, også udvikle en cyklisk innovationsmodel, der kan anvendes af de enkelte virksomheder, så de på egen hånd kan identificere og gennemføre lignende innovationsprojekter fremadrettet og således bedre komme fra produktidé og innovation til succesfuld kommercialisering.
 
Projektet fokuserer både på etablerede industrivirksomheder, der har behov for at styrke arbejdet med innovation fra produktidé til kommercialisering, og nystartede virksomheder, der har behov for afklaring af deres idé i forhold til teknologisk bæredygtighed og fremtidig konkurrenceevne.
 

METODE

Projektet er baseret på et innovationsforløb for 12 etablerede virksomheder og 5-10 iværksættere. Forløbene består af tre integrerede faser: marked, teknologi og netværk. 
 
  • Marked 
    Denne fase indeholder aktiviteter med fokus på forretningsudvikling, blandt andet identifikation og konkretisering af et antal markedsscenarier, udarbejdelse af kommercialiseringsstrategier samt matching af virksomhederne mod relevante anvendelses- og kommercialiseringsmuligheder for de dronerelaterede teknologier.
  • Teknologi
    Denne fase afdækker virksomhedernes teknologiske muligheder inden for blandt andet teknologi- og softwareudvikling, samt operative og regulatoriske forhold. Endvidere etableres et testlaboratorium, der udstyres med standarddroner og relevant software og komponenter, hvor virksomhederne kan få adgang til at gennemføre simuleringer og andre processer.
  • Netværk
    Denne fase består af rekruttering af case-virksomheder samt planlægning og gennemførelse af projektets overordnede formidling gennem netværksmøder, efteruddannelse og teknologiseminarer for både case-virksomhederne og hele det danske netværk af drone-orienterede virksomheder. 
 

MÅLSÆTNING

Den forventede kortsigtede effekt af projektets fokus på både teknologi-, anvendelses- og markedsmuligheder er, at case-virksomhedernes videns- og kompetenceniveau løftes i forhold til innovation, således at de bliver i stand til at komme fra produktidé til innovation i form af succesfuld kommercialisering.
 
Det forventes ligeledes, at koblingen med potentielle kunder/medudviklere vil skabe en mere præcis efterspørgsel efter konkrete dronerelaterede produkter og teknologier, der giver en succesfuld markedsintroduktion. Da branchen generelt er uudnyttet forventes disse effekter at være afgørende for realiseringen af det samlede markedspotentiale i Danmark i fremtiden. 
 
Den forventede langsigtede effekt er, at case-virksomhederne får realiseret markedspotentialet og dermed kan øge omsætning og beskæftigelse. Projektet forventer, at en del af forløbene vil blive spundet ud i nye virksomheder som selvstændige virksomheder. Innovationsforløbene vil samtidig fungere som løftestang for industrien som helhed til at indfri de forventede markedsmuligheder og dermed lægge fundamentet for en stærk dansk industriel klynge inden for droneanvendelse.
 
 

resultater

Projektet er resulteret i to rapporter om muligheder og barriere ved brug af droner inden for det maritime område og til inspektion af infrastruktur. Begge er tilgængelige her på siden.

Drones for offshore and maritime missions: Opportunities and barriers

Rapport #1
Drones for offshore and maritime missions:
Opportunities and barriers

Læs rapport

Drones for inspection of infrastructure:  Barriers, opportunities and successful users

Rapport #2
Drones for inspection of infrastructure:
Barriers, opportunities and successful users

Læs rapport

Rapport #3
Drones for public safety and
emergency response operations: Actual and planned use

Læs rapport

 

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Innovation på vinger

Projektejer: 
Syddansk Universitet

Tid: 
2016-2020

Støttet med: 
4,2 mio. kroner

Hjemmeside: 
Innovation På Vinger

Publikation

Nærværende rapport fremlægger de senste erfaringer med droneteknologi, og ser på de vækstmuligheder, der ligger i den private og offentlige sektor.

KONTAKT

Projektansvarlig: 
Mette Præst Knudsen
Professor
Telefon: 27 78 74 55
Mail: mpk@sam.sdu.dk

Industriens Fond:
Morten Mommsen
Projektleder
Telefon: 33 37 62 09
Mail: mm@industriensfond.dk