DTU Skylab Pilot

Projektet vil accelerere teknologiudviklingen blandt danske deep tech-startups gennem i alt 15 inkubatorforløb bestående af samarbejder mellem iværksættere, etablerede virksomheder og videns- og forskningsmiljøer på DTU.

Der er ikke mangel på innovation blandt teknologiske startups i Danmark. De får mange gode ideer, men mangler den rette support til at disse udvikler sig til banebrydende løsninger. Med DTU Skylab er rammerne nu på plads til at tilbyde startups de rette forudsætninger for at udvikle pilotprojekter og fremstille prototyper, som når ud på markedet.

Skylab Pilots er et ambitiøst udviklingsforløb for deep-tech startups, som har til formål at modne og målrette nye teknologier mod reelle behov i industrien og samfundet. Pilotprojektet er baseret på nye partnerskaber mellem iværksættere, etablerede virksomheder og videns- og forskningsmiljøer, som skal danne grobund for innovativ nyskabelse og væsentlige forbedringer i forhold til eksisterende løsninger. Projektet skal accelerere udviklingen af deltagernes ideer frem til et demonstrationsstadie og give dem mulighed for at få tryktestet og valideret deres løsninger.

Projektet bygges op over fem faser. I projektets første fase identificeres og rekrutteres særligt teknologi-ambitiøse startups og SMVer. I anden fase udvælges årligt fem startups og fem SMVer, der skal indgå i projektet. 

I tredje fase bemandes teamet, der skal bistå partnerskaberne. 5-10 DTU-studerende rekrutteres og kobles på hvert partnerskab. Der gennemføres derudover et intensivt planlægnings- og afklaringsforløb for hvert partnerskab med stab fra DTU Skylab, og der etableres et advisory board. Ligeledes rekrutteres konsulenter/eksperter fra eksterne konsulenthuse.

I fjerde fase bygges og testes prototyper og demonstrationsanlæg i de enkelte parternskaber i DTU Skylabs nybyggede udviklingshal. Efter 6-7 måneders udviklingsforløb vil teknologierne/produkterne være valideret, og fasen afsluttes med en demo-dag, hvor de opnåede resultater demonstreres.  

Projektets sidste fase består af evaluering og bistand til fundraising samt vejledning til, hvordan de evt. kan indgå i nogle af DTUs inkubationsprogrammer og/eller DeepTech Alliance.  

Det er ambitionen, at projektet skaber en ny valideret model for, hvordan der tænkes og organiseres partnerskaber mellem universitets tech-iværksættere og SMVer. Med denne model vil SMVer ideelt set også få åbnet adgangen til ny viden og nye teknologier, ligesom at projektet vil medvirke til, at der kommer endnu mere (kommerciel) værdi ud af universitetet. 

Konkret forventes programmet at skabe 15 nye partnerskaber, hvor 30 startups og SMVer vil udvikle nye teknologier. Desuden vil 80-100 studerende få et kompetenceløft og blive eksponeret for produktudvikling og ansporet til at arbejde med iværksætteri. 

OM PROJEKTET

Projektnavn:
DTU Skylab Pilot

Projektejer:
Danmarks Tekniske Universitet

Tid:
2020-2023

Støttet med:
9,84 mio. kr.

Hjemmeside:
www.skylab.dtu.dk

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af DTU:

KONTAKT

Kontaktperson
Marianne Thellersen
Koncerndirektør
DTU
45251008
mthel@dtu.dk

Projektleder
Søren Ammundsen
Project Manager
DTU Skylab
93 51 11 48
samm@dtu.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Projektleder
33 37 62 09
mm@industriensfond.dk