Ecsite - International konference om formidling af naturvidenskab og teknologi

Projektet vil styrke formidlingen af naturvidenskab og teknologi til børn og unge ved afholdelsen af Europas største innovations- og netværkskonference – Ecsite.

Samfundet står overfor store udfordringer med rekruttering af unge til de teknologiske og naturvidenskabelige uddannelser i Danmark. Uden interesse for området og tilmelding til uddannelserne står dansk industri med manglende faglært arbejdskraft i fremtiden. Derfor har regeringen sat som mål, at 20 procent flere danskere i 2025 skal fuldføre en videregående STEM-uddannelse, og at 20 procent skal fuldføre en STEM-erhvervsuddannelse.
Projektet vil som vært af konferencen afhjælpe problemstillingen, ved at bringe formidling af naturvidenskab og teknologi i fokus. Konferencen vil samler 1.200 professionelle formidlere fra mere end 60 forskellige lande med hensigten at vidensdele, styrke og innovere området lokalt og globalt. Formålet med konferencen er at kvalificere formidlingen af naturvidenskab og teknologi til børn og unge.

Konferencen henvender sig til professionelle forskere og formidlere fra relevante institutioner i Danmark, Europa og resten af verden med henblik på børn og unge som endelig modtager af den viden der udvikles på baggrund af arrangementet.
Projektet udføres af Experimentarium i samarbejde med The European Network of Science Centres and Museums Ecsite.
 

METODE

Exsite konference løber over fem dage med et overordnet tema – at innovere. Konferencen bygges op omkring keynotes speakers fra anerkendte formidlere og forskere samt 100 parallelle workshops og oplæg. To dage bliver afsat til temadage om biodiversitet, og der tilbydes kreative værksteder inden for bl.a. gaming. 

Under hele konferencen vil der blive eksperimenteret med et alternativt konferenceformat ved at afholde oplæg, foredrag, workshops og andre aktiviteter på nye måder. 
Konferencen vil have fokus på at skabe og bringe viden i anvendelse med ’konkret handling’ som key takeaway. 
 

EFFEKT 

Projektet har til hensigt at styrke formidlingen af naturvidenskab og teknologi til børn og unge ved at innovere måden hvorpå science centre og uddannelsesinstitutioner lærer fra sig på. Konferencen vil sætte dagsordenen indenfor science formidling og bidrage til regeringens 2025-mål om at få flere danskere til at fuldføre STEM-uddannelser.
 

PROJEKTET

Projektnavn:
International konference

Projektejer:
Experimentarium

Tid:
2019

Støttet med:
2,5 mio. kroner

Projektpartnere

Projektet udføres af Experimentarium i konsortium med The European Network of Science Centres and Museums. Besøg dem herunder. 

KONTAKT

Kontaktperson:
Kim Gladstone Herlev 
Adm. direktør
22 87 07 93
kimh@experimentarium.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Anders Wills
Direktionskonsulent
Telefon: 33 37 62 33
Mail: aw@industriensfond.dk