Efterskoleprojektet

Unge skal have øjnene op for karrieremulighederne indenfor dansk industri, så de i højere grad vælger en ungdomsuddannelse, som svarer til industriens behov.

Formålet med projektet var at sikre, at flere unge efterskoleelever får øje på karrieremulighederne inden for dansk industri og derfor i højere grad vælger en ungdomsuddannelse, som svarer til industriens behov. Det kunne være en teknisk erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse inden for naturvidenskab eller teknik og senere en videregående uddannelse som ingeniør. I projektet etableredes et længerevarende samarbejde mellem tre konkrete industrivirksomheder og tre efterskoler eller ungdomsuddannelser i de pågældende virksomheders nærområder.

Projektet har systematiseret de erfaringer, der genereres til glæde for andre efterskoler og virksomheder, der kunne ønske at etablere lignende samarbejder fremover. En systematiseret erfaringsopsamling vil være et vigtigt led i projektet og har mundet ud i en model for ’det gode partnerskab’ og arbejdsgangene heri, som efterskolerne både kan blive inspireret af og vejledt igennem.

Succeskriteriet for projektet er, at eleverne i projektet finder det attraktivt at tage imod praktikplads på de deltagende virksomheder og/eller vælger en teknisk- eller naturvidenskabelig uddannelse indenfor de deltagende virksomheders arbejdsfelt. Virksomhederne kan endda tilbyde at sponsere særlige talenter gennem konkrete stipendier.

Videoen nedenfor handler om projektet, og indeholder udtalelser fra både elever, undervisere og virksomheder. Ydermere findes en evaluering af projektet, som kan læses til højre på denne side. Heri findes en række betragtninger omkring projektets forløb, projektets resultater, samt det fremtidige arbejde for at sprede erfaringerne til andre efterskoler i Danmark.

Om projektet

Projektnavn:
Efterskoleprojektet

Projektejer:
Efterskoleforeningen

Tid:
2011 - 2014

Støttet med:
4,0 mio. kroner

Website:
Efterskoleforeningen

evaluering

Efterskoleprojektet er blevet evalueret. I evalueringen findes en række betragtninger omkring projektets forløb, projektets resultater, samt det fremtidige arbejde med at sprede erfaringerne til andre efterskoler i Danmark.

Kontakt:

Projektansvarlig:
Christine Sestoft
Pædagogisk konsulent
Mail: cst@efterskoleforeningen.dk
Telefon: 33 17 97 65

Industriens Fond: 
Ole Østrup
Formidlingsansvarlig 
Mail: oos@industriensfond.dk 
Telefon: 33 37 62 08