Filantropi

Industriens Fond er en privat filantropisk fond, der arbejder engageret med projekter og aktiviteter der fremmer dansk konkurrenceevne.

Industriens Fond tager i sit arbejde med projekter afsæt i Fondens mission og strategi. Industriens Fond modtager ansøgninger løbende via Fondens ansøgningsskema og indgår aktivt i dialog om videreudvikling af projektideer.

Parallelt hermed afsøger Fonden hele tiden muligheder for at bidrage til udviklingen af nye projekter og aktiviteter, der styrker konkurrenceevnen. Det gøres på flere forskellige måder.

 • Temaindkaldelser:
  Fondens bestyrelse sætter løbende fokus på udvalgte temaområder, som vurderes af væsentlig betydning for dansk konkurrenceevne. Ved en temaindkaldelse efterspørger bestyrelsen konkrete projektforslag til at løse en given problemstilling.
   
 • Egeninitierede projekter:
  Fonden udvikler egne strategiske initiativer hvor Fonden - med udgangspunkt i input og viden fra dansk industri og erhvervsliv - på egen hånd eller sammen med relevante partnere, former og igangsætter projekter.
   
 • Netværk:
  Industriens Fond får ideer til nye aktiviteter og nye projekter i dialogen med virksomheder i Fondens målgruppe. Fonden kontakter vidensmiljøer og er vært for aktiviteter, der har til formål at identificere udfordringer for danske virksomheder.

For hvert projekt lægger Fonden vægt på, at projektansøger opstiller klare mål for, hvilken effekt projektet forventes at have, og hvordan projektets resultater kan blive udbredt til dem, der kan få gavn af dem eller bringe dem i anvendelse.

Afgørende er det også, at viden og værktøjer som udspringer af Fondens projekter, stilles til rådighed for alle interesserede. Sidst, men ikke mindst, er det vigtigt at alle projekter evalueres og effektmåler.

strategi

Industriens Fond arbejder ud fra den fastlagte strategi. Strategien indeholder også en række emner og fokusområder, som Fonden særligt beskæftiger sig med - fokusområder, der blandt andet fastlægges på baggrund af dialog med industrien.

Temaindkaldelser

Industriens Fond afholder jævnligt temaindkaldelser, hvor Fonden efterspørger projektforslag inden for et bestemt emne. Læs mere om tidligere temaindkaldelser her på hjemmesiden.