Pricing Excellence

Projektet vil sætte prissætning på agendaen og styrke danske industrivirksomheders kompetencer inden for prissætning. 

Formålet med projektet var at bane vejen for, at danske industrivirksomheder kan forbedre deres kompetencer inden for prissætning og dermed blive mere konkurrencedygtige på eksisterende og nye markeder. Projektet har udviklet konkrete værktøjer, der fremover kan benyttes af danske industrivirksomheder. Projektet blev gennemført af Copenhagen Business School i tæt samarbejde med Incentive Partners og 10 danske virksomheder.
 
 

METODE 

Projektet var bygget op af i alt tre faser, der på hver sin måde arbejdede med prissætning:
 
 • 1. fase: kortlægning. 
  For at kortlægge behovet for programmet, gennemførtes en undersøgelse blandt næsten 2.000 beslutningstagere i danske virksomheder. Undersøgelsen beskæftigede sig med virksomhedernes eksisterende prissætningspraksis. Besvarelserne gav en solid viden om danske virksomheders viden og kunnen inden for prissætning, opdelt på størrelse, type, geografi anden karakteristika.
 • 2. fase: udvælgelse og udvikling. 
  Seks danske industrivirksomheder blev udvalgt til at deltage som udviklingsvirksomheder i et indledende projektforløb. På baggrund heraf udarbejdedes materiale til danske industrivirksomheder. Dette materiale blev efterfølgende testet i yderligere fire industrivirksomheder og blev derefter færdiggjort.
 • 3. fase: forskning, videndeling og formidling.
  Den erfaringsbaserede viden, som projektet genererede blev efterfølgende formidlet i bogform, herunder de konkrete værktøjer. Derudover vil projektet fremadrettet inddrage resultaterne i undervisningen af nye kandidater på Copenhagen Business School, således at viden også spredes til virksomhederne gennem de nyuddannede kandidater.
 
 

MÅLSÆTNINGER 

Der blev opstillet konkrete målsætninger for projektet, både hvad angår deltagerantal i projektets aktiviteter og i forhold til udviklingen i relevante nøgletal:
 
 • Mere end 100 virksomheder deltager i formidlingsaktiviteterne. 
 • De 10 deltagende virksomheder får en estimeret bundlinjeeffekt på mere end én million kroner per år for hver deltagende virksomhed.
 • Nye fag om prisstrategi og prissætning oprettes på Copenhagen Business School, som på længere sigt kan skabe bedre uddannede kandidater inden for feltet. 
 • Publicering af både akademisk og praksisnær litteratur, samt videnskabelige artikler i anerkendte tidsskrifter.
 

RESULTATER

Projektet har ført til udgivelsen af to publikationer. Dels en forskningsbog om pricing med titlen Sæt Prisen Rigtigt, dels en værktøjsbog med konkrete værktøjer til at arbejde med prissætning i egen virksomhed med titlen Ny Prissætning. Bøgerne beskæftiger sig blandt andet med at øge fokus på at strukturere en klar prissætningspolitik og strømligne prissætningskulturen internt, bruge rabatordninger mere konsistent, segmentere kunderne og sætte prisen baseret på den værdi som produktet skaber hos den pågældende kunde, løbende analyse af konkurrenternes prissætning, samt dataanalyse.
 

 

Om projektet

Projektnavn:
Pricing Excellence

Projektejer:
CBS & Incentive Partners

Tid:
2012 - 2015

Støttet med:
6,4 mio. kroner

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses her på siden.
 
Pricing Excellence Industriens Fond Rapport Forside
 

resultater

Projektet har ført til udgivelsen af to bøger. Den ene er en forskningsbog med titlen Sæt Prisen Rigtigt, mens den anden er en værktøjsbog kaldet Ny Prissætning:

Kontakt:

Projektansvarlig:
Troels Troelsen
Lektor
Mail: tt.om@cbs.dk
Telefon: 38 15 24 28

Mette Bøgelund
Direktør
Mail: mb@incentive.dk
Telefon: 29 16 12 22

Projektansvarlig Industriens Fond:
Kira Weis Klinke
Projektkoordiantor
Telefon: 70 20 92 08
​(Fondens hovednummer)