Junior College HTX

Projektet gør det muligt for elever ved STX og HTX at udfolde talentet og blive introduceret til videreuddannelsesmuligheder inden for naturvidenskab og teknik.

Der er i Danmark behov for at etablere en struktur, der understøtter de pædagogiske, undervisningsmæssige og personlige kontakter mellem de gymnasiale uddannelser og de videre led i uddannelseskæden og videre ud i virksomhederne.

Industriens Fond støttede et pilotprojekt der skabte et såkaldt Junior College HTX i Danmark. Formålet var at bygge bro mellem de forskellige uddannelsesniveauer inden for de tekniske og naturvidenskabelige områder. Herved vil der kunne skabes et naturligt flow for talentudvikling i undervisningssystemet, startende i en tidlig alder.

Junior College HTX var som nævnt et pilotprojekt, men er nu mundet ud i et permanent tilbud om Junior College i Danmark. Det kan der læses mere om hos organisationen ScienceTalenterne, der i dag udbyder tilbudet permanent under navnet ScienceTalent College:

 

Om projektet

Projektnavn:
Junior College HTX

Projektejer:
Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter for Talentpleje

Tid:
2011 - 2014

Støttet med: 
1,5 mio. kroner

Hjemmeside:
ScienceTalent College

evaluering

Arbejdet i projektet og projektets resultater er blevet evalueret af CEPRA (Center for evaluering i praksis). Evalueringen viser blandt andet at lærere, rektorer og andre relevante aktører har fået en bedre forståelse for talentbegrebet og er blevet bedre til at få øje på talenterne og give dem gode rammer til at blive formet og fremmet som talenter.

Kontakt

Projektansvarlig:
Hanne Hautrup
Talentchef
Telefon: 41 26 21 37
Mail: chef@sciencetalenter.dk

Industriens Fond: 
Ole Østrup
Formidlingsansvarlig 
Mail: oos@industriensfond.dk 
Telefon: 33 37 62 08