Junior Talenter

Projektet satte fokus på at styrke talentudviklingen i de unges tidlige uddannelsesår, så de bliver i stand til at tage kvalificerede valg af ungdomsuddannelse og livsbane.

Industriens Fond har støttet projektet Junior Talenter der kan sikre akademisk og innovativ talentudvikling i udskolingen i grundskolen. Junior Talenter satte fokus på styrkelse af talentudviklingen i de unges tidlige uddannelsesår, så de bliver i stand til at tage kvalificerede valg af ungdomsuddannelse og livsbane, samt at udvikle de unges formidlingskompetencer og skabe netværk mellem dygtige, faglige unge på tværs af skoler og alder.

Projektet var forankret på Viby Gymnasium, som ville udvikle et nyt brobygningskoncept, hvor unge talenter fra 8. klasse gøres endnu dygtigere gennem samarbejdsforløb med ungdomsuddannelserne, i dette tilfælde gymnasier. Talentforløbet skal være et tilbud, der vil ligge udover den normale skolegang og undervisning.

De udvalgte elever deltog i fem obligatoriske seminarer på Viby Gymnasium. Undervisningen blev varetaget af gymnasielærere, gymnasieelever og virksomheder.
 

Forankring

Junior Talenter forløb ganske succesfuldt. Konsekvensen deraf er, at der nu tilbydes forløb mange steder i Danmark. På den måde kommer projektets erfaringer nu elever til gode i bred forstand. På projektets hjemmeside findes en oversigt over de mange talentforløb landet over:

Om projektet

Projektnavn:
Junior Talenter

Projektejer:
Viby Gymnasium

Tid:
2012 - 2015

Støttet med: 
0,5 mio. kroner

Website:
www.juniortalent.dk

Kontakt

Projektansvarlig:
Svend Thorhauge
Projektleder
M: 29 88 26 10
E: svend@juniortalent.dk

Industriens Fond: 
Ole Østrup
Formidlingsansvarlig 
Mail: oos@industriensfond.dk 
Telefon: 33 37 62 08