Access Cities

Projektet vil skabe et brohoved til konkrete og købekraftige problemejere med henblik på at fremme danske SMVers eksportmuligheder inden for bæredygtig byudvikling.

Projektet har til formål at etablere et eksportforløb, Access Cities, som gennem en lokal forankret tilgang skal skabe brohoved til konkrete problemejere og dermed fremme danske virksomheders eksportmuligheder inden for bæredygtig byudvikling. Alliancen tager afsæt i at opbygge tætte danske relationer til lokale private og offentlige beslutningstagere, innovationsmiljøer og organisationer. Det er hensigten, at eksportmodellen skal afprøves i fem udvalgte byer: Singapore, München, New York, København og Aarhus.

Målgruppen består af danske SMVer med produkter, teknologier og løsninger relateret til bæredygtig byudvikling. I projektet identificeres minimum 100 SMVer, hvoraf 35-40 udvælges til at deltage i ”challenges” i løbet af projektperioden.

Projektet udføres af State of Green i samarbejde med Danish Green Hub, Dansk Industri, Quercus Group, Eksportrådet, Cliemate-KIC samt Københavns og Aarhus Kommune. Derudover er der en række internationale partnere, som omfatter Nanyang Technological University i Singapore, China Academy of Urban Planning and Design i Shanghai, Innovationscentret i München samt Urban Future Lab i New York.
 

METODE

Projektet består af to hovedaktiviteter:

1. Challenges
Projektets operationelle omdrejningspunkt er at forbinde danske virksomheder til identificerede challenges – konkrete udfordringer, som en af de fire byer måtte stå overfor, og derved eksponere og udbygge danske styrkepositioner over for lokale aktører. En challenge kan have mange former og kan bestå af offentligt udbudte city challenges, ligesom kan de være udviklet i samarbejde med en større virksomhed, byplanlæggere osv.

2. Open Innovation forløb
I denne aktivitet vil projektet afholde en række virksomhedsforløb og professional sparring om finansieringsmuligheder med henblik på at understøtte danske virksomheder i at demonstrere og konkretisere deres løsninger til de identificerede konkrete challenges, og dermed få styrket deres eksportmuligheder.

Projektet forventer at afholde 40-60 challenges i alt og 6-8 open innovation forløb fordelt på de fire markeder samt Danmark.
 

EFFEKT

Det er hensigten, at projektet skal biddrage med udvidet international opmærksomhed på danske kompetencer inden for bæredygtig byudvikling samt øge danske virksomheders internationale præferencestilling og Danmarks internationale omdømme. 

Der er opstillet følgende succeskriterier for projektet:

  • 35-40 danske SMVer deltager i konkrete, håndholdte forløb i markederne.
  • Mindst 20-25 danske virksomheder opnår enten eksportordrer, kapitalrejsning, fysisk eller virtuel markedsetablering, underleverandørroller, opsætning af tests/ demoløsninger, deltagelse i lokale udbud eller deltagelse i innovations- og samarbejdsprojekter
  • 3 udenlandske virksomheder indgår i samarbejder via tests, projekter eller anden aktivitet i Danmark
  • Tilfredshed med og bred dansk og international tilslutning til Access Cities som en værdiful global alliance, der lever videre efter projektperioden via en bæredygtig forretningsmodel
  • 50% øget kendskab og konkrete henvendelser fra den identificerede relevante aktører i forhold til i dag i hver af de tre udvalgte markeder

OM PROJEKTET

Projektnavn:
Access Cities

Projektejer:
State of Green

Tid:
2018-2021

Støttet med:
13,37 mio. kroner

Hjemmeside:
www.accesscities.org

Temaindkaldelse

Projektet udspringer af den temaindkaldelse om Globale Alliancer, som Industriens Fond gennemførte medio 2018. Læs mere om både den og tidligere temaindkaldelser her:

KONTAKT

Projektansvarlig:
Finn Mortensen
Adm. direktør
Telefon: 22 49 65 11
Mail: fim@stateofgreen.com

Industriens Fond:
Morten Mommsen
Projektleder
Telefon: 33 37 62 09
Mail: mm@industriensfond.dk