Sporbarhed af stål m.v.

Stålindustrien står over for nye krav om sporbarhed for anvendt stål og derfor er det vigtigt at udvikle og teste en løsning, som kan hjælpe med at spore stål i produktionen.

Projektet byggede på det faktum, at metalindustrien i forhold til byggeri vil stå over for krav om sporbarhed for anvendt stål. Det certifikat som en stålplade har fra producenten, skal i princippet kunne spores i alle de konstruktioner, som dele af pladen er anvendt til. Traditionelt set løses denne udfordring ved manuelle registreringer og dokumentation på papir.

Ved projektstart var antagelsen, at en IT-løsning baseret på brug af QR-koder og smartphones ville lette processen omkring dokumentation væsentligt og gøre metalvirksomheder mere konkurrencedygtige.

Projektets mål var derfor at udvikle og teste en løsning, der skulle hjælpe med til at spore stål i produktionen.

Formidlingen fra projektet er præsenteret i en rapport, som findes i boksen her på siden. Den er yderligere gjort frit tilgængelig på en række andre relevante websites, der beskæftiger sig med stål, sporbarhed og produktion.

Om projektet

Projektnavn:
Sporbarhed for stål

Projektejer:
Aggregator ApS

Tid:
2012 - 2013

Støttet med:
0,3 mio. kroner

Resultater

Projektet mundede ud i en kort rapport om emnet. Hele rapporten kan læses her.

Kontakt

Karen Agnethe Harild
Projektleder
Telefon: 33 37 62 09
Mail: kah@industriensfond.dk