Economic Impact of Blockchain

Projektet skal kortlægge anvendelsen af og potentialet i blockchainteknologien for dansk erhvervsliv.

Projektet vil blandt andet bestå af en analyse af udvalgte danske organisationer med henblik på at undersøge de økonomiske- og arbejdspladsrelaterede potentialer og effekter ved implementering af blockchainteknologi.

Projektet skal bidrage til, at danske virksomheder og myndigheder får forskningsbaseret viden og redskaber til at drage nytte af denne nye teknologi og derved få del i det globale vækstpotentiale og konkurrencefordele, der er beskrevet i udenlandske studier.

Projektet udføres af IT Universitetet i København i samarbejde med Dansk Industri, Fraunhofer Institut IAO og virksomheden MakerDAO.
 

Metode

Analysen bygger på såvel interviews som kvantitative data og har til formål at kortlægge den eksisterende blockchain industri og økosystem. Desuden er det hensigten at undersøge, hvor langt dansk erhvervsliv er i at tage teknologien til sig samt hvilke konkrete potentialer der ligger i teknologien, som en drivkraft for innovation og investeringer.
 

Effekt

Projektet forventer, at der på baggrund af analysen vil blive udarbejdet anbefalinger til, hvordan beslutningstagere skal forholde sig til den nye teknologi, herunder hvordan optimale rammebetingelser ser ud. Dette er både på samfundsniveau og blandt virksomheder. Ligeledes vil der blive skitseret nogle cases, som vil vise hvordan virksomheder i dag arbejder med blockchain eller ønsker at arbejde med det.

OM PROJEKTET

Projektnavn:
Economic Impact of Blockchain

Projektejer:
IT Universitetet

Tid:
2019

Støttet med:
1,33 mio. kroner

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af IT Universitetet i København i samarbejde med Dansk Industri, Fraunhofer Institut IAO og MakerDAO. Læs mere om projektpartnerne gennem følgende links.

Fokus på Blockchain

Industriens Fond støtter en række forskellige projekter om blockchain.

Værktøj

Projektet har produceret en guide til implementering af blockchain i danske virksomheder. Rapporten præsenterer fordele og faldgrupper inden for seks områder i dansk industri.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Roman Beck
Professor
+49 1772468913
romb@itu.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Morten Mommsen
Projektleder
Telefon: 33 37 62 09
Mail: mm@industriensfond.dk