Viden og Innovation i MMV'er (VIIS)

Viden og Innovation i SMV’er (VIIS) styrkede samspillet mellem SMV'er, universitetsstuderende og nyuddannede. Med forøget samspil bidrog projektet til at overføre viden, til at skabe innovation og til at nytænke hos SMV’erne.

Projektets formål var at styrke samspillet mellem små og mellemstore virksomheder, universitetsstuderende og nyuddannede.

Projektet koblede grupper af studerende og nyuddannede sammen med konkrete projekter i SMV’erne. For eksempel i forhold til at løfte en ny international udfordring eller at udvikle nye produkter, services og processer.

Med projektet som driver, lykkedes det at overføre viden og skabe innovation og nytænkning i SMV’erne. Samtidig fik de studerende og nyuddannede udviklet vigtig komplementær viden ved at arbejde med konkrete, innovative og tværfaglige problemer sammen med virksomhederne – og dermed blev en mere værdifuld og tæt arbejdskraft for virksomhederne.

 

Resultater

I forbindelse med projektet blev der afholdt flere forskellige typer af arrangementer:

  • 2 megacamps
  • 12 virksomhedsinterne camps
  • 58 innovationsprojekter til styrkelse af samarbejdet mellem de studerende og virksomhederne

Mere end 800 studerende og 40 små og mellemstore virksomheder har deltaget i VIIS-projektet og mange studieretninger har været repræsenteret, både tekniske, merkantile og humanistiske fag.

I kølvandet på projektet er der udarbejdet en evalueringsrapport, der også indeholder en Best Practice Guide. Hele rapporten kan hentes her.

Nedenfor ses det blandt andet hvorledes det gik til i Odense, da den første af to afsluttende konferencer blev afholdt hen over sommeren 2014. Flere videoer fra VIIS-projektet kan ses ved at benytte linket i boksen til højre her på siden.

 

Om projektet

Projektnavn:
Viden og Innovation i SMV'er (VIIS)

Projektejer:
Syddansk Universitet &
IDEA Entrpreneurship Center

Tid:
2011 - 2014

Støttet med:
3,2 mio. kroner

Hjemmeside:
Viden og Innovation i SMV'er (VIIS)

videoer om projektet

Projektet VIIS bestod af mange forskellige arrangementer og workshops. Der findes filmoptagelser fra mange af arrangementerne og de kan ses via projektets hjemmeside.

evaluering

VIIS-projektet er afsluttet. Som sidste led i processen er der blevet lavet en evalueringsrapport med måling af resultater. Rapporten indeholder også en Best Practice Guide.

Kontakt:

Projektansvarlige:
Torben Bager
Professor
E: tob@idea.sdu.dk
M: 60 11 13 91

Ivan Tyrsted
Direktør
E: ivt@idea.sdu.dk 
M:65 50 13 93

Industriens Fond: 
Ole Østrup
Formidlingsansvarlig 
Mail: oos@industriensfond.dk 
Telefon: 33 37 62 08