Suitable for Growth

Suitable for Growth-projektet skulle styrke danske virksomheders eksportmuligheder til det voksende mid-market i Kina.

Danske virksomheder har et stort potentiale for at opnå eksportsucces til store vækstøkonomier som eksempelvis Kina. Især gruppen af forbrugere med middelindkomster er enorm og vokser meget kraftigt. Alligevel har danske virksomheder svært ved at se de eksisterende markedsmuligheder og dermed udvikle relevante og konkurrencedygtige produkter til disse mange forbrugere. 

Suitable for Growth er udviklet i et samarbejde mellem Katafonden og Industriens Fond. Projektets formål har været at udvikle en forretningsmodel adresseret mod det kinesiske mid-market. En model der kan hjælpe danske virksomheder med at udvikle innovationsmetoder til konkrete produkter, som er relevante for målgruppen.
 

METODE

En håndfuld danske virksomheder deltog i et udviklingsforløb om at skabe specifikke produkter, hvor der tages udgangspunkt i konkrete behov hos det kinesiske mid-market.

Projektet bestod i praksis af to faser, hvor den ene var en reel produktudviklingsproces og den anden handlede om intensiv læring. Det betyder, at de deltagende virksomheder kom til at indgå i et undervisningsforløb med business-skoler fra Danmark og Kina. Projektet var løbende i dialog med de deltagende virksomheder, og de fik også støtte fra innovationseksperter til at udveksle erfaringer på tværs af teams. Hele forløbet blev nøje fulgt af forskere og resultaterne bliver nu videreformidlet bredt.
 

RESULTATER

Virksomhederne arbejdede i første omgang intensivt med at forstå det kinesiske marked og designe individuelle forretningsmodeller. Herfra gik de over i selve udviklingsfasen, hvor der er identificeret målgrupper og udviklet prototyper til disse.

Virksomhederne er blevet fulgt tæt under hele processen, og projektet har set de første nye løsninger blive lanceret, idet to virksomheder allerede på nuværende tidspunkt har udviklet markedsparate og tilpassede produkter der egner sig til det kinesiske marked.

Projektet har udgivet en række håndbøger, hvori erfaringer og metoder fra projektet er beskrevet. Håndbøgerne kan hentes her.

Om projektet

Projektnavn:
Suitable for Growth

Projektejer:
Kata Fonden

Tid:
2010 - 2016

Støttet med:
16,5 mio. kr.

Website:
Kata Fonden

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor.
 
Suitable for Growth Industriens Fond Projekt Afrapportering
 

resultater

Projektet har udgivet en række håndbøger, hvori erfaringer og metoder fra projektet er beskrevet. Håndbøgerne kan hentes her.

Kontakt

Kata Fonden:
Telefon: 38 40 54 14

Industriens Fond: 
Ole Østrup
Formidlingsansvarlig 
Mail: oos@industriensfond.dk 
Telefon: 33 37 62 08