Om Industriens Fond

Industriens Fond er en privat uafhængig fond, som arbejder på at styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne.

Industriens Fond er en engageret filantropisk fond og arbejder for, at hver enkelt støttekrone, der udbetales til projekter, har potentiale til at sikre anvendelsesorienteret viden og aktivitet med positiv virkning på Danmarks konkurrenceevne.

Industriens Fonds mission er at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne.

Industriens Fond tager i sit arbejde med projekterne afsæt i Fondens mission og strategi. Konkurrenceevnebegrebet skal forstås bredt. Dog prioriterer Fonden projekter, der har størst mulig effekt på virksomhedernes værditilvækst til gavn for Danmark

Industriens Fond vil særligt styrke virksomhedernes vækst ved at udvikle og støtte projekter med fokus på:

  • At internationalisere – det vil sige at øge virksomhedernes mulighed for at deltage i den internationale økonomi
  • At skabe og bringe viden i anvendelse – det vil sige at sikre virksomhedernes kendskab til og konkrete anvendelse af ny viden
  • At introducere nye teknologier – det vil sige at styrke virksomhederne i hurtigere og med større sikkerhed at kunne implementere nye teknologier
  • At innovere – det vil sige at understøtte virksomhedernes kapacitet til at forny sig
  • At sikre relevante kompetencer – det vil sige at sikre virksomhederne adgang til et stort og kvalificeret udbud af arbejdskraft

Der lægges desuden vægt på, at projekternes viden og resultater kan benyttes af udenforstående og samtidigt skal Fondens midler være med til at udvikle og inspirere til samarbejde på tværs af forskning og industri.
 

transparens

Industriens Fond prioriterer åbenhed overfor omverdenen. Det gælder også i forhold til Fondens egne økonomiske resultater, strategi for placering af formuen, samt styring og effekt af de projekter, som Fonden støtter. Alle sådanne oplysninger er tilgængelige på Fondens hjemmeside.

Industriens Fond udvikler egne strategiske initiativer og støtter ansøgerdrevne projekter, der bidrager til en overordnet styrkelse af konkurrenceevnen i dansk industri og erhvervsliv. Industriens Fond er en engageret filantropisk fond og stiller således al den viden og erfaring, som Fonden og dens netværk selv har opsamlet, til rådighed for alle.

Industriens Fond er registreret som en erhvervsdrivende fond og aflægger årsregnskab til Erhvervsstyrelsen. Fonden har en egenkapital på omkring 4 mia. kroner, som administreres af bestyrelsen i samarbejde med ledelsen og i overensstemmelse med Fondens mission. Således hviler der et betydeligt samfundsmæssigt ansvar på Fondens virke, hvor forskellige interessenter i dansk erhvervsliv gennem Fondens resultater kan få adgang til ny viden om konkurrenceevneparametre såsom produktionsmetoder eller ledelsesværktøjer, som vil styrke dem i den globale konkurrence.