Aarhus Case Competition 2021


Projektet havde til formål at skærpe dansk konkurrencevne inden for ansvarlig forbrug og produktion samt give studerende indsigt i udfordringer fra erhvervslivet.

Formålet med afviklingen af Aarhus Case Competition (ACC) hare været at give de studerende indsigt i relevante og konkrete udfordringer fra erhvervslivet, samt fokusere på innovation og bæredygtighed i løsningsforslagene. I 2019 støttede Fonden ACC med 100.000 og konkurrencen, hvor mere end 500 studerende deltog, havde fokus på bæredygtige løsninger, særligt inden for genanvendelighed.

I 2021 støttede Industriens Fond igen op om ACC med en bevilling på 100.000 kr. og visionen for ACC 2021 var social og faglig og brobygning mellem studie og erhvervsliv.  ACC 2021 fandt sted fra den 12. april til den 16. april med deltagelse af flere hundrede fra hele Norden.

Projektet blev udført af Studenterlauget på Aarhus Universitet, som er Danmarks største studenterdrevne organisation.
 

EFFEKT 

Projektet havde til hensigt øge fokus på bæredygtighed, økologi og genbrug ved at afholde Aarhus Case Competition som et bæredygtigt arragement samt højne dansk konkurrenceevne ved at dygtiggøre studerende til et erhvervsliv med faglig innovation.
 

 

PROJEKTET

Projektnavn:
Aarhus Case Competition 2021

Projektejer:
Aarhus Case Competition

Tid:
2019-2021

Støttet med:
100.000 kr. i 2019 
100.000 kr. i 2021

Hjemmeside:
www.aarhuscasecompetition.com

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af Studenterlauget på Aarhus Universitet, som er Danmarks største studenterdrevne organisation.

KONTAKT

Projektansvarlig og kontaktperson:
Mathias Jakobsen
Head Coordinator
Telefon: +45 22969232
E-mail: mj@aarhuscasecompetition.com

Projektansvarlig Industriens Fond:
Anders Wils
Direktionskonsulent
Telefon: 33 37 62 33
Mail: aw@industriensfond.dk