smart

Innovative produkter med højere kundeværdi, lavere pris og større indtjening, er indgangen til et europæisk nærmarked under prispres.

De europæiske nærmarkeder udgør et vigtigt fundament for mange danske virksomheder og den danske vareeksport i det hele taget. En række mellemstore virksomheder har en stor del af deres omsætning på de europæiske nærmarkeder og har ikke, som de større virksomheder, fået opbygget en solid forretning på vækstmarkederne uden for Europa. At kunne holde fast i markedsandelene på nærmarkederne - eller at vinde nye andele - er derfor af høj værdi for danske virksomheder. Det har været baggrunden for projektet SMART.

Problem:
De europæiske nærmarkeder er ramt af stagnation med lav forventet vækst i mange år frem. På B2B-markederne mærkes et stigende pres på at levere høj nytte til lav pris. Danske virksomheder peger på vanskeligheden i at slippe den gængse innovationsmetode, der har fokus på at frembringe bedre (og dyrere) produkter. Derfor mangler virksomhederne produkter i porteføljen, der kan fastholde markedsandelen.

Løsning:
Med SMART-projektet udvikles produkter med høj værdi for køberen, men en lavere pris end hidtil. Disse produkter udvikles gennem værktøjer. Baseret på en grundlæggende kundeforståelse udvikles produkter ud fra ”design-to-customer-value” herunder ved eliminering af elementer som kunderne ikke tillægger værdi, og ved opgradering af elementer der har stor værdi. Tankegangen er forsøgt illustreret nedenfor.

 

SMART

 

Mål:
Målsætningen er at afprøve og anvise en generel metode til at udvikle produkter som egner sig til det prispressede nærmarked. Det gøres i samarbejde med fem mellemstore danske industrivirksomheder. Hver virksomhed skal frembringe mindst et produkt i en første fysisk prototype, der kan levere den ønskede kundeværdi. Hvert produkt skal ledsages af en business case, der sandsynliggør at løsningen kan bidrage til at fastholde (og udbygge) markedsandelen på nærmarkederne. Målgruppen udgør mellemstore virksomheder med en industrieksport på anslået 100 milliarder kroner til nærmarkederne.

Om projektet

Projektnavn:
SMART

Projektejer:
Kata Fonden

Tid:
2013 - 2016

Støttet med:
7,15 mio. kr.

Website:
http://www.smarterinnovation.org/

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor.
 
SMART Industriens Fond Projekt Afrapportering
 

Kontakt

Projektansvarlig:
Peer Juel Rasmussen
Projektleder
Telefon: 25 31 00 75
Mail: pjr@katafonden.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Kira Weis Klinke
Projektkoordinator
Telefon: 70 20 92 08
(Fondens hovednummer)