Projekt Morfar

Ressourcetstærke efterlønnere og pensionister hjælper unge med særlige behov i gang med en ungdomsuddannelse.

Projekt Morfar (M/K) havde til formål at få ressourcestærke efterlønnere og pensionister -  ’morfædre’ - til at hjælpe unge i alderen 17-25 år med særlige behov, i gang med en ungdomsuddannelse og bidrage til at de kommer ud på arbejdsmarkedet.

I alt deltog 83 unge og 28 ’morfædre’ i projektet, som blev udbudt af Vejles Kommunale Ungdomsskole.

De ressourcestærke ’morfædre’ har igennem et langt arbejdsliv oparbejdet en stor erfaring og kendskab til erhvervslivet og har samtidig et solidt netværk i ryggen. Gennem forskellige indsatser var det hensigten, at deres vejledning ville hjælpe med at give de unge gode tilknytninger til arbejdsmarkedet. Tilknytningerne omfattede alt fra fritidsjob, arbejdspraktik og arbejdsforløb.

 

Resultater

Resultaterne fra det samlede projekt viser, at metoden – en morfarmentorordning - er medvirkende til en bedre fastholdelse af unge og har givet dem en bedre chance på vej ind i arbejdslivet. Endvidere viser projektet sig, at have givet de unge et mere realistisk forhold til arbejdsmarkedet og flere af de unge har vendt tilbage til deres uddannelses og praktikpladsforløb efter de havde deltaget i ordningen.

Industriens Fonds støtte på 200.000 kroner gik til at udbrede mentorordningen. Dette er lykkedes og i dag er fem andre ungdomsskoler fra forskellige kommuner i gang med at implementere mentorordningen. Ligesom der i andre kommuner og ungdomsskoler arbejdes på at igangsætte lignende forløb.

Resultater

Læs hele afslutningsrapporten her

Om projektet

Projektnavn:
Projekt Morfar

Projektejer:
Vejle Kommunale Ungdomsskole

Tid:
2011 - 2013

Støttet med:
200.000 kr.

Website:
Projekt Morfar

kontakt

Industriens Fond: 
Ole Østrup
Formidlingsansvarlig 
Mail: oos@industriensfond.dk 
Telefon: 33 37 62 08