Iværksætteri og innovation på erhvervsskoler

 

Evnen til at tænke nyt og omsætte de gode ideer til virksomheder eller nye måder at gøre tingene på, er et vigtigt konkurrenceparamenter for dansk erhvervsliv.

På erhvervsuddannelserne gøres der mange steder en stor indsats for at styrke unges evne til at innovere og starte virksomheder. Ingen har dog det fulde overblik over, hvad der sker hvor og hvilke erfaringer de forskellige skoler har gjort sig med forskellige initiativer.

Industriens Fond har ønsket at samle de gode eksempler og danne grundlag for videndeling på området. Industriens Fond har, i samarbejde med Danske Erhvervsskoler, inviteret erhvervsskolerne til at dele deres erfaringer med hvordan skolerne arbejder med at lære eleverne at tænke innovation og nye virksomheder med hinanden.

Dialogen med erhvervsskolerne har desuden været en kilde til viden om, hvor der er behov for en styrket indsats til at undervise i iværksætteri og innovation, hvis vi skal sikre grundlaget for, at flere unge fra landets erhvervsskoler kan bruge deres stærke faglighed til at tænke udvikling og fremstilling af nye produkter og forretningsmodeller.

Resultatet af dialogen med erhvervsskolerne er opsamlet af Oxford Research i en eksempelsamling over undervisning i innovation og entreprenørskab. For hvert eksempel er der en kontaktperson og dermed mulighed for videndeling. I eksempelsamlingen gengives desuden erhvervsskolernes beskrivelse af hvilke områder de fremadrettet ønsker at styrke deres indsats på.

Downloades her (394.71 KB)

 

Resultater

Gode eksempler på undervisning i innovation og iværksætteri her.

Eksempler på .71, projekter indenfor:

  • Samarbejde med virksomheder
  • Samarbejde med uddannelsesinstitutioner
  • Innovationslinjer
  • Innvoationskonkurrencer
  • Inkubatormiljøer
  • Kompetenceudvikling
  • Videndeling

Kontakt

Udviklingschef Charlotte Kjeldsen Krarup
E: ckk@industriensfond.dk
M: +45 33 37 62 06