Ansøg

Industriens Fonds mission er at fremme erhvervslivets vækst og konkurrenceevne til gavn for Danmark.

Industriens Fond lægger vægt på, at den viden og de redskaber, der udvikles i projekterne, skaber en konkret forandring på virksomhedsniveau. Metoder og redskaber skal være anvendelsesorienterede og skal stilles til rådighed for det øvrige erhvervsliv og samfund.

Inden ansøgning kan man med fordel læse om Industriens Fonds virke. Følgende links indeholder relevant information:

Ved udarbejdelsen af budget tages udgangspunkt i Fondens budgetskabelon via nedenstående link.

Såfremt du i forbindelse med indsendelse af en ansøgning giver personoplysninger om andre end dig selv, skal du - inden indsendelsen af ansøgningen - sørge for, at disse personer er informeret om, at deres personoplysninger vil blive behandlet af Fonden. Fonden anmoder om, at ansøgning og bilag ikke indeholder personfølsomme oplysninger og CPR-numre. Fondens persondatapolitik kan læses i sin fulde længde her: https://www.industriensfond.dk/persondatapolitik

Sådan Søges Fonden!

Læs ansøgningsprocessen og Fondens kriterier, inden skemaet udfyldes, Sørg for præcise formuleringer og tydeliggør, hvorfor projektet skal have støtte.
1 Ansøgeren
Fx institutleder, administrerende direktør.
Hvem er projektpartnere/deltagere og hvordan bidrager de til projektet?
2 Projektet
Beskriv formålet med projektet, med fokus på de udfordringer og muligheder for dansk erhvervsliv, som projektet adresserer.
Beskriv hvem projektet kommer til gavn.
Beskriv projektets aktiviteter.
Hvilken overordnet forandring vil projektet resultere i? Hvis relevant, kan der skelnes mellem effekter i projektperioden og på længere sigt. Med afsæt i projektets forventede effekt, opstil hvor muligt målbare succeskriterier, der kan være med til at vurdere projektets samlede impact.
Beskriv den formidlingsindsats, der skal brede projektets viden ud.
Kr.
Benyt venligst Fondens budgetskabelon (download skabelon) til udarbejdelse af projektbudget og vedhæft dokumentet som fil nedenfor. Heri findes vejledning til udarbejdelse af budget.