Kopenlab Festival

Kopenlab Festival bidrog til samspillet mellem folkeforskere, akademikere, iværksættere, industrien og open source-aktivister.

Kopenlab Festival var en del af Science in the City-festivalen som fandt sted sideløbende med ESOF2014Formålet med Kopenlab Festival var, at vise, hvordan praksis og kultur fra folkeforskermiljøet kan spille sammen med og bidrage til universiteternes, industriens og samfundets forskning og vidensdeling.

Kopenlab Festival fandt sted i perioden 21-26. juni 2014 og henvendte sig til en bred målgruppe bestående af ældre skoleelever, studerende, forskere, gør-det-selv-folk og erhvervsfolk.

Gennem workshops, udstillinger og debatter ville Kopenlab:

 • Udbrede viden om teknologi og naturvidenskab
 • Udbrede teknologibaseret gør-det-selv kultur
 • Skabe virkelyst i tværsektorielle projektsamarbejder
 • Skabe forståelse af muligheder i folkeforskning
 • Etablere vidensdelingsnetværk i København
 • Skabe internationalt udsyn

Arrangementerne på Kopenlab Festival var åbne for alle og man kunne se meget mere på festivalens hjemmeside.

 

Resultater

De mange gæster, pressedækningen og de kvalitative vurderinger tyder på, at festivalen har bidraget til de ønskede overordnede mål. For eksempel kan følgende nævnes:
 
 • Udbrede viden om teknologi og naturvidenskab: De mange gæster og den gode pressedækning tyder på, at dette lykkedes. Skolelærere fik modeller til deres undervisning.
 • Udbrede teknologibaseret gør-det-selv kultur: Især deltagere i workshops og exhibitions lod til at have taget det til sig. Skridt til partnerskaber mellem makers og universiteter om at udbrede gør-det-selv- og iværksætter kultur blandt studerende.
 • Skabe virkelyst i tværsektorielle projektsamarbejder: De kvalitative vurderinger peger i retning af, at dette lykkedes, ligesom også den aktive summen i “pauserne” mellem eventsene. Mange udtrykte, at de blev inspireret af hvordan maker-verdenens tilgang kan sænke udgifterne til produkter og udstyr. De deltagende kunstnere belyste nye sider af industriel teknologi gennem værker, der satte fokus på nye anvendelsesmuligheder.
 • Skabe forståelse af muligheder i folkeforskning: De udstillede cases illustrerede og skabte debat om, hvordan kunstnere og makerbevægelsen kan bidrage til forskning og industri og vis-a-versa. Science Drops og workshops bidrog også her.
 • Etablere vidensdelingsnetværk i København: Festivalen var vært for et netværksmøde for en række af aktørerne i folkeforskningen i Danmark, med repræsentanter fra maker-netværk samt en række fremadsynede uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Fælles måltider var et naturligt sted for debat, networking og deling af viden. Repræsentanter fra store internationale folkeforsker- og maker netværk fik gennem Kopenlab indblik i Københavns levende folkeforskermiljø, som et arnested for nye former for vidensdeling.
 • Skabe internationalt udsyn: Mange bidragydere og cases var hentet fra udlandet. Der blev skabt bånd på tværs af nationale grænser.

I kølvandet på Kopenlabfestivalen er der udarbejdet en evalueringsrapport som kan findes her på siden.

om projektet

Projektnavn:
Kopenlab Festival

Projektejer:
Biologigaragen

Tid:
Juni 2014

Støttet med:
0,5 mio. kr.

Website:
www.kopenlab.dk

evaluering

Læs hele evalueringen af projektet her på siden.

kontakt

Projektansvarlig:
Martin Malthe Borch
Projektleder
M: 61 71 36 56
E: mmborch@gmail.com

Projektansvarlig Industriens Fond:
Charlotte Kjeldsen Krarup
Udviklingschef
T: 33 37 62 04
E: ckk@industriensfond.dk