Business Battlefield

Projketet ville forme fremtidens ledere igennem et procesorienteret forløb med brobygning til større danske virksomheder.

Business Battlefield er et studenterdrevet event der blev afholdt d. 8. november 2019 på Copenhagen Business School. Eventet havde til formål at finde fremtidens leder, og deltagerne testes og trænes i deres evner indenfor kommunikation, krisehåndtering og forhandling. Eventen bestod af 36 ambitiøse studerende fordelt på ni hold, som udfordrede hinanden inden for de tre hovedområder.

Projektet startede i 2016 i forbindelse med Copenhagen Business Schools 100 års jubilæum, og udspringer af søsterprojektet ’CBS Case Competition’. Eventens store interesse og succes har givet anledning til at gøre det til et årligt initiativ. 

Eventen bryder med den traditionelle og efterhånden afprøvede Case Competition struktur. Der fokuseres på specifikke færdigheder hos de studerende, hvor konceptet ’thinking on your feet’ er i centrum, og hvor deltagerne bliver observeret og bedømt, mens de arbejder. Det var således procesorienteret frem for det traditionelle resultatorienterede fokus. Samtidig fik deltagerne feedback på selve processen og samarbejdet, hvilket gav dem indsigt i, hvad samarbejde betyder under pres.

Projektet blev udført af Business Battlefield. Projektet er nu afsluttet.
 

Effekt

Business Battlefield havde til hensigt at finde fremtidens ledere ved at udfordre de studerendes lederskabsevner. Eventen byggede bro mellem det akademiske og erhvervslivet ved at samarbejde med virksomheder så som Ørsted, Implement Group, Negotiation Company, Rezilienze and Friday med flere.

PROJEKTET

Projektnavn:
Business Battlefield

Projektejer:
CBS

Tid:
2019

Støttet med:
100.000 kroner

Hjemmeside:
www.businessbattlefield.org

KONTAKT

Projektansvarlig og kontaktperson:
Freja Gry Sommerskov
Business Relations Manager
Telefon: 38 15 38 15
Mail: freja.sommerskov@businessbattlefield.org

Projektansvarlig Industriens Fond:
Anders Wils
Direktionskonsulent
Telefon: 33 37 62 33
Mail: aw@industriensfond.dk