TEMA: UDFORDRINGER FOR UNDERLEVERANDØRER

Den øgede globalisering har medført nye og større udfordringer for underleverandører. Med denne temaindkaldelse vil Industriens Fond gerne være med til at løse disse udfordringer.

Underleverandører er udfordrede bl.a. fordi afsætning af produkter er blevet mindre lokalgeografisk betinget, og da det empirisk kan iagttages, at store virksomheder reducerer antallet af underleverandører. Det kalder på løsninger, anvendelsesorienteret metodeudvikling og analytisk forskning.

Hvordan kan mindre og mellemstore virksomheder få styrket deres konkurrenceevne? 


Inspiration

Der kan i projektforslagene for eksempel inddrages et forhold som systematisk overførsel og udveksling af viden mellem MMV’ere eller vidensoverførsel fra større virksomheder, konsulenthuse eller universiteter til MMV’ere.

Der kan også tænkes i netværksalliancer, samarbejde og partnerskaber horisontalt blandt MMV’er eller vertikalt på tværs af klynger eller i brancher. Her tænkes særligt inden for industrierhvervene i bred forstand.

Der kan i projektforslaget fokuseres på forskellige områder af de udfordringer, som MMV’er møder. Dog er det ikke virksomhedernes finansieringsudfordringer, der ønskes i fokus i projektet.

I projektforslaget kan tillige inddrages et eller flere af nedenstående aspekter, men det er op til ansøgerne at definere det bedste projekt.

 • Markedsafgrænsning
  Der kan i projektet inddrages forskellige løsninger alt efter om virksomhedens udfordringer er som eksportør/producent på nærmarkeder, i forhold til det Indre Marked eller i forhold til BRIK-landene.
 • Kompetenceløft
  Der kan adresseres løsninger på udfordringerne for virksomhederne med at sikre intern viden og kompetencer om andre markeder, kunder og forretningsmodeller.
 • Kundekreds og internationalisering
  Er der forskel på, hvad der vil være virksomhedernes mest hensigtsmæssige tiltag, alt efter om deres internationaliseringsudfordring sker på baggrund af pres/krav fra eksisterende kunder, der flytter produktionen ud, fra lokale offentlige myndigheder på nye markeder, eller hvis nye aktiviteter omhandler at finde nye kunder på nye markeder.
 • Strukturel forandring
  Skal en eventuel markedsindtrængning ske eksempelvis ved brug af lokal agent, distributør, egen etablering eller andre modeller.

Operationaliseringen af projektet skal gerne tage udgangspunkt i en eller flere virksomhedscases og kan tage udgangspunkt i en konkret branche eller være på klyngeniveau. Casen(e) dokumenteres og metoden skal, som en integreret del af projektet, have til formål at kunne formidles og udbredes til målgruppen. Hvor væsentlige dele af projektet er forskningsbaseret, skal forskningsdelen af projektet gerne have en forankring i Fondens ønske om konkret anvendelsesorientering.


øvrige forhold

Industriens Fond lægger vægt på, at projektforslag er:

 • Nyskabende
  Projekterne skal repræsentere nye måder at gøre tingene på eller udvikle ny viden.
 • Anvendelsesorienterede
  Projekterne skal fortrinsvist tage afsæt i konkrete virksomhedsforløb, og de indsamlede cases skal kunne dokumenteres og skal kunne formidles bredt.
 • Videnopbyggende
  Projekterne skal bidrage med udvikling af ny viden og nye metoder. Projekterne skal indeholde en plan for, hvordan den nye viden videreformidles, så projektets resultater kommer flest mulige virksomheder til gavn.
 • Partnerskabsbaserede
  Projekterne skal gerne involvere flere projektpartnere, for eksempel fra erhvervsliv, videns- og uddannelsesmiljøer, eksperter og organisationer.
 • Effektfulde
  Projekterne skal være eksplicitte om hvilken konkret forandring, der ønskes at blive iværksat som følge af projektet og hvordan denne forandring bliver målt.

FORMALIA

Ved at benytte linket nedenfor, kan du se hvilke formalia der gør sig gældende ved ansøgning.

KONTAKT

Charlotte Kjeldsen Krarup
Udviklingschef
E: ckk@industriensfond.dk
M: 33 37 62 04