Hub i Svanemølleværket

Projektet har til formål at undersøge potentialet for at etablere en hub i Svanemølleværket i tilknytning til Danmarks Tekniske Museum, DTM 4.0. Hubben skal være et levende laboratorium for Danmark med fokus på teknologi, klima og bæredygtighed. 

I 2017 gav Fonden støtte til et forstudie og prospekt for et nyt nationalt teknisk museum. I 2019 præsenterede Danmarks Tekniske Museum visionen for, hvordan Svanemølleværket kan transformeres til et nyt Danmarks Tekniske Museum

I samarbejde med udviklingsselskabet By & Havn, som ejer grunden, hvor Svanemølleværket ligger, har Bygningsfondet DTM 4.0 etableret et partnerskab, omkring museumsplanerne og udnyttelsen af de i alt 22.000 m2, som værket rummer. 
Som en del af forstudiet og prospektet for et nyt Danmarks Tekniske Museum, har et internationalt team af konsulenter i samarbejde med Dorte Mandrup Arkitekter præsenteret et forslag til overordnet udstillingsdesign og hvordan bygningen kan transformeres. Af de i alt 22.000 m2 foreslås op til 12.500 m2 anvendt til museum.  Projektet Hub i Svanemølleværket har til formål at undersøge potentialet for om der i de resterende kvadratmeter, som ikke skal huse museum, kan skabes en national hub med fokus på teknologi, klima og bæredygtighed.

Tanken bag det nye Danmarks Tekniske Museum er, at det skal åbne sig mod samfundet og her vil en tilstødende hub, spille en vigtig rolle. Hubben skal i tæt samspil med museet være et videncenter, et projekthus og en åben samarbejdsplatform med lokale brugere, vidensmiljøer, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og organisationer. 

Projektet skal skabe grundlag for, at der skabes et partnerskab mellem stærke interessenter, som vil engagere sig i etableringen af en national teknologi-, klima og bæredygtighedshub i Svanemølleværket.

Projektet består af en analyse i 4 faser, som har til formål at belyse potentialet og forudsætningerne for hubben, opstille en forretnings- og partnerskabsmodel samt undersøge synergieffekterne med det tilstødende tekniske museum.  

De foreløbige planer for hubben i Svanemølleværket rummer blandt andet undervisningsområder, makerspaces og værkstedsfaciliteter, event- og mødefaciliteter og administrative arbejdspladser, som samlet skal udgøre en åben ramme for udvikling af nye løsninger og nye vækstvirksomheder.
 

PROJEKTET

Projektnavn:
Hub i Svanemølleværket

Projektejer:
By & Havn og Bygningsfondet DTM 4.0

Tid:
2020

Støttet med:
720.000 kroner

Hjemmside:
www.tekniskmuseum.dk

KONTAKT

Kontaktperson:
Lone Johnsen 
Projektdirektør
Telefon: 22112740
Mail: lj@tekniskmuseum.dk

Ansvarlig Industriens Fond:
Anders Wils
Direktionskonsulent
Telefon: 33 37 62 33
Mail: aw@industriensfon