Danish Creative Industries – forprojekt

Danish Creative Industries (DCI) – forprojekt havde til hensigt at undersøge, om der var grundlag for at etablere en platform og skabe et økosystem for det kreative erhverv med henblik på at styrke branchens vækst- og eksportpotentiale.

Danmark har en international styrkeposition og brand indenfor de kreative brancher og erhverv. På trods af denne styrkeposition ligger der stadig et stort uindfriet innovations-, vækst- og eksportpotentiale hos danske virksomheder. For at realisere dette ville Danish Creative Industries (DCI) – forprojekt afdække mulighederne og behovet for at skabe en platform og økosystem til at facilitere vidensdeling, innovation og netværk på tværs af de danske kreative brancher.

Projektet kortlagde interessentlandskabet og dets behov for en platform samt udarbejdede en række aktivitets- og behovsanalyser, gennem brug af kvantitative såvel som kvalitative data og metoder indsamlet fra virksomheder, brancheorganisationer og andre relevante aktører.

Projektet fandt et betydeligt interesse og behov i erhvervet for redskaber og tiltage, som kan understøtte branchens vækst- og beskæftigelse. Analyserne konkluderede at indsatsområderne bør fokusere på kapital, kompetencer og netværk, hvis branchen fremadrette skal løftes. Den vidste ligeledes en stor opbakning til at etablere en samlende platform for branchen. 

Som resultat er der udviklet en strategi for de kommende tre år inkl. DCIs mission, vision, målgruppe, organisering, forretningsmodel, budget, finansieringsmodel og tidslinje for DCIs udvikling og aktivitetetsportefølje, der på længere sigt skal forme bæredygtige, innovative partnerskaber og løsninger, kompetenceudvikle, og give bedre adgang til danske og internationale markeder.

PROJEKTET

Projektnavn:
Danish Creative Industries – forprojekt

Projektejer:​
Volcano

Tid:
2020-2021

Støttet med:
750.000. kr.

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af Volcano i samarbejde med en række vidensinstitutioner. Besøg dem herunder.

AFSLUTTENDE RAPPORT

Erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. 

  • Læs rapporten

KONTAKT

Projektansvarlig og kontaktperson
Kristian Riis
Founding Partner
Volcano
20 82 54 44
kristian@volcano.nu

Projektansvarlig Industriens Fond:
Nanna Nyholm
Projektleder
33 37 62 06
nn@industriensfond.dk